Vanliga frågor

Här hittar du vanligt förekommande frågor med svar.

Kika gärna igenom vår FAQ och hittar du inte svar på din frågor, är du varmt välkommen att kontakta oss på logi@skistar.com.

Du som redan hyr ut via oss hittar kontaktuppgifter till just ditt servicekontor på dina ägarsidor. Där kan du även administrera ditt boende, göra egna bokningar, boka SkiPass med ägarrabatt m.m.

FAQ

Du är välkommen att kontakta oss när under året som du vill, men i och med att vintersäsongen är vår högsäsong, kan ledtiderna i oktober-december vara längre. För att försäkra dig om att ditt boende finns bokningsbart till vintersäsongens start, rekommenderar vi att du hör av dig till oss i god tid.

Vi tittar på ditt boende, sedan besiktigar vi det och du åtgärdar eventuella brister innan vi skriver avtal, prissätter och lägger in boendet i vårt system. Slutligen fotograferas boendet och publiceras på skistar.com. Hur lång tid processen tar är individuellt och beror till exempel på om, och i så fall hur mycket som behöver åtgärdas i boendet innan uthyrning.

Om du som ägare själv tar med husdjur så måste ditt boende hyras ut som husdjurstillåtet med hänsyn till allergiker. Att kunna ta med sitt husdjur blir allt mer efterfrågat av våra gäster, så om du kan tänka dig att tillåta husdjur i ditt boende kan det ge fler bokningar.

Beroende på var boendet ligger, vilken standard och vilka faciliteter boendet har, kan priserna variera och därmed blir intäkterna olika.

Här kan du räkna på hur mycket du kan tjäna »

Priserna är dynamiska, marknadsdrivna och baseras på efterfrågan. Vi följer bokningsläget och justerar priserna därefter samt gör säljinsatser där vi ser att det finns behov av det, för att öka beläggningen och därmed din intäkt.

Hur många egna veckor du har varje vintersäsong baseras på vilken förmånskategori du tillhör. Antalet egna veckor är max åtta vid förmånskategori Blå och max sex vid förmånskategori Röd. Du som ägare väljer antalet egna veckor och bokar dem via dina ägarsidor på skistar.com.

Förmånerna baseras på antalet egna veckor du vill nyttja nästa säsong. Egna veckor för nästkommande säsong anmäls årligen till SkiStar senast 1 november eller bokas in via dina ägarsidor. 

  • Röd = 6 veckor varav 3 högsäsong och 3 lågsäsong
  • Blå = 8 veckor varav 4 högsäsong och 4 lågsäsong

Läs mer om förmåner här »

Vi arbetar med ett IT-system där alla våra boenden presenteras likadant, för att alla ska få samma chans till uthyrning. Detta innebär att ingen av våra ägare kan vara med och påverka texterna eller informationen som syns i bokningen på skistar.com.

Om någonting går sönder eller slutar fungera i boendet gör vi allt vi kan för att boendet ska fortsätta vara i uthyrningsbart skick. Skulle till exempel diskmaskinen att sluta fungera så ser vi till att antingen laga den eller ställa ut en tillfällig diskmaskin tills dess att problemet är löst. 

Beroende på vad som har gått sönder och vad orsaken till skadorna är så kan gästen bli skyldig att betala för eventuella skador/reparationer. Skulle det vara skador som handlar om boendet, som till exempel trasiga vitvaror eller vattenskador, så är det ditt ansvar att ta kontakt med ditt försäkringsbolag.

Det är viktigt att du som hyr ut via SkiStar meddelar ditt försäkringsbolag att du ämnar hyra ut ditt boende då de flesta har ett uthyrningstillägg. Detta för att om en skada skulle ske i boendet och du inte får in dina hyresintäkter under en viss period, så har du eventuellt möjlighet att få ersättning för intäktsbortfallet från ditt försäkringsbolag.

Om du har ett boende som är företagsägt och ska redovisa moms, kommer du att behöva betala hyra för dina egna veckor. Intäktsprocenten blir en aning lägre men kostnaden för vårstädning och storstädning ingår i avtalet. För att frivillig skattskyldighet ska kunna vara tillämplig för dig (som ägare) måste objektet hyras ut (till SkiStar) för stadigvarande användning i momspliktig verksamhet. Det går inte att begränsa nyttjandet i tid, till exempel bara hyra ut på vintern och behålla nyttjandet själv på sommaren. Av samma anledning måste du hyra tillbaka på marknadsmässiga villkor från SkiStar i den mån du vill tillbringa tid i boendet. Eftersom SkiStar hyr in boendet i sin helhet av dig och hyr ut i eget namn så kvarstår inte din dispositionsrätt under uthyrningsperioden. Det skulle annars påverka din beskattning gällande uthyrningen. Marknadsmässigt pris är att likställa med aktuellt gästpris – 20 % rabatt. Hyran betalas i förskott och din andel av hyran återbetalas i samband med vanliga ägaravräkningen/självfakturan. Se mer information om frivillig skattskyldighet på www.skatteverket.se.