BRF Åre Village 2

Bostadsrättsföreningen Åre Village 2 har 14 lägenheter om 51 andelar vardera. Osålda andelar ägs av Fjällinvest AB. Tre veckor, två på våren och en på hösten, avsätts för underhållsarbete.

BRF Åre Village 2

organisationsnr. 769637-8178

Fjällinvest AB

organisationsnr. 556426-8380

Fastighetsbeteckning

Lien 2:71

Styrelseledamöter

 

Magnus_100x130.jpg

Magnus Toresand
070-259 85 42
magnus.toresand@rb.se

Kent_100x130.jpg

Kenth Sandqvist
073-828 18 00
kenth@sandqvist.eu

mats_100x130.jpg

Mats Backlund
073-406 52 02
mats.backlund@fmv.se

Joacim Ahlinder

072-466 45 14
joacim.ahlinder@gmail.com

Fredrik Broman

070-583 08 33
fredrik.broman@skistar.com

Suppleanter

 

Lars Lifvendahl

070-235 90 51
lars.lifvendahl@skistar.com

Tomas Tegnevik

073-433 82 11
tegnevik@hotmail.com

Valberedning

 

Johan Granath

073-622 08 68
johan@granath.tk


Laila Jensen

070-822 59 61

laila@r2d2.se

Stadgar BRF Åre Village 2 (PDF)

Ekonomisk plan, BRF Åre Village 2 (PDF)

2022

Protokoll BRF Åre Village 2, föreningsstämma 2022 (PDF)

Årsredovisning BRF Åre Village 2 2022 (PDF)

Revisionsberättelse BRF Åre Village 2 2022 (PDF)

2023

Valberedningens förslag BRF Åre Village 2 23/24 (PDF)

Protokoll BRF Åre Village 2, föreningsstämma 2023 (PDF)

Årsredovisning BRF Åre Village 2 2023 (PDF)

Revisionsberättelse BRF Åre Village 2 2023 (PDF)