FAQ inför uthyrning av ditt boende

Nedan hittar du allt du behöver veta inför uthyrning av ditt boende via SkiStar.

Tryggt, enkelt och förmånligt att hyra ut via SkiStar

Tryggt – Vi ser till ditt boende och har jour om gäster felanmäler något i boendet. Ditt boende är genom ditt avtal med oss skyddat mot till exempel skadegörelse. Om en gäst skulle förstöra inventarier så hanterar och ersätter vi det. Fullständiga villkor finns i avtalet.

Enkelt - Vi sköter allt med försäljning, nyckelutlämning, städning/avsyning, skottning och sandning (från parkering till ytterdörr), värmejustering vid behov och komplettering av porslin och rengöringsmedel. SkiStars personal finns att kontakta dygnet runt på våra skidorter.

Lönsamt - Bred marknadsföring och bra försäljningskanaler ger bra beläggning och goda intäkter. Skistar.com har ca 17 miljoner besök per år med fjällsugna turister.

Avtalstyper och hyra

Det går att hyra ut boenden både som privatperson och som företag med momspliktig verksamhet. Du som ägare väljer det som passar dig bäst.

Hyresförmedlingsavtal – När du hyr ut privat eller i icke momspliktig verksamhet

Din hyra är 70 % och SkiStars 30 % av det som gäst erlagt för logihyra inklusive moms. Storstädning och vårstädning kan beställas av SkiStar eller utföras i egen regi. SkiStar har dispositionsrätt de veckor som hyrs ut till gäst. Egna ägarveckor bokas kostnadsfritt inom ramen för avtalets förmånskategori (Guld eller Silver).

Hyresavtal – När du hyr ut i företagsform i momspliktig verksamhet

Din hyra är 65,3 % och SkiStars 34,7 % av det som gäst erlagt för logihyra ex moms. Vid utbetalning läggs 25 % moms på. Här ingår den årliga storstädningen och vårstädning i hyran eftersom SkiStar hyr in på helår och har dispositionsrätt. Ägare med hyresavtal hyr veckor i sitt eget boende på marknadsmässiga villkor (gästpris – 20 % rabatt). Förmånskategori Guld eller Silver.

Korttidsavtal – prova på en säsong.

Om du av någon anledning inte kan binda upp förmedlingen för de två kommande vintrarna så kan du välja att prova på en säsong. Din hyra är då 65 % av det som gäst erlagt för logihyra inklusive moms. Inga förmåner är kopplade till detta avtal eftersom förmånerna grundar sig på vad man förmedlar kommande säsong och kan lämna in till förmedling 1 november ett år i förväg.

Avtalets bilagor finns här för genomläsning.

Hyresförmedlingsavtal:

1. Allmänna villkor
2. Basutrustningslista
3. Förmåner
4. Storstädning

Hyresavtal:

1. Allmänna villkor
2. Basutrustningslista
3. Förmåner

Hur går det till vid intag av nya boenden*

 1. Ägare hör av sig till SkiStar Logirekrytering med förfrågan om uthyrning, alt SkiStars logirekryterare kontaktar ägare till intressanta boenden.
 2. SkiStar delger information om vad som behöver finnas i boendet inför uthyrning (enligt basutrustningslistan bilaga 2 i avtalet).
 3. Ägaren behöver skicka/lämna in samtliga nycklar till SkiStar för att kunna påbörja handläggningen.
 4. SkiStar gör objektskontroll av boendet och kommer med förslag om åtgärder till ägaren.
 5. Efter att ägaren meddelat att alla åtgärder är utförda gör SkiStar en slutlig inbesiktning av boendet.
 6. Ägaren meddelar SkiStar om de egna veckor de önskar disponera boendet första säsongen.
 7. Avtal skickas och signeras digitalt via Scrive.
 8. Ägaren tar bilder på enheten och skickar dessa till SkiStar. Se tips i vår fotomanual.
 9. SkiStar sätter pris och stjärna utifrån SkiStar-standard och matar in all fakta i våra bokningssystem.
 10. Ägaren kontrollerar och godkänner objektsbeskrivningen och därefter får ägaren inloggning till Ägarsidorna.
 11. SkiStar publicerar boendet som bokningsbart via skistar.com.
 12. SkiStar förbereder boendet, lägger in sängtextilier och monterar skyltar med mera.

*Stegen kan skilja sig något mellan de olika destinationerna

Förmåner

Som Ägare väljer du en förmånskategori vid avtalssignering, och åtar dig att följa de direktiv som följer med varje kategori. Om du vill ändra kategori så behöver du meddela Logiförmedling i god tid innan 1 november då det är dags att boka nästa års ägarveckor och öppna för bokning.

SkiStar-standard - vad innebär det?

Alla boenden som vi förmedlar på samtliga skidorter ska uppfylla samma villkor. Det ska vara luftigt och alla i boendet ska ha det bekvämt, att maximera antalet bäddar behöver inte vara det bästa ur uthyrningssynpunkt. God allmänbelysning är att rekommendera och brandsläckare och brandvarnare ska finnas i varje boende. Gästerna ska trivas så att de vill boka ditt boende igen och på så sätt ge en hög beläggning och bra intäkt.
Se Basutrustningslistan för vad som behöver finns i boendet inför uthyrning.

 • Kök/matplats
  • Utrustning efter vår basutrustningslista
  • Platser vid matbord ska vara samma som antalet bäddar.
  • Har du fler bäddar än 8 bör du ha helt kylskåp respektive helt frysskåp
  • Micro, kaffebryggare, vattenkokare, elvisp och brödrost är standard
 • Vardagsrum
  • Platser i soffa och fåtöljer ska helst vara samma som antalet bäddar.
  • Tv med standardkanaler måste finnas i boendet (Chromecast eller Apple-TV är inte ok som kanalutbud)
 • Sovrum
  • Rekommendation är att ha max två bäddar per sovrum
  • Garderob (60 cm per 2 personer) och/eller krokar på vägg ska finnas
  • Sänglampor och mörkläggningsgardin ska finnas i varje rum
  • En dubbelsäng är 150 cm eller bredare
  • Bäddsoffor räknas ej som bäddar vid uthyrning
 •  Badrum
  • Har boendet 6 bäddar eller fler ska boendet ha minst 2 toaletter
 • Allmänt
  • Storlek på varmvattenberedare ska vara anpassat till antalet bäddar
  • Parkeringsmöjligheter ska vara anpassat till antalet bäddar i boendet
  • Torkmöjlighet för blöta kläder
  • Vi accepterar inte kodlås till boenden, vi godtar bara lås med fysiska nycklar /nyckelbrickor

Vi rekommenderar leverantörer som följer vår standard och har ett sortiment anpassat för uthyrning i fjällmiljö:

Öjeprodukter för glas och porslin: www.ojeprodukter.se / info@ojeprodukter.se
Permia för möbler: www.permia.se / info@permia.se

Husdjur

Vi har en stor efterfrågan på boenden som tillåter husdjur. Om du som ägare ämnar ha egna husdjur i boendet så måste det vara listat som husdjurstillåtet med hänsyn till allergiker.

Bytesdagar

I nuläget tar vi främst in boenden med lördagsbyten. Det är något som gästerna efterfrågar, det sprider ut resor och bidrar till bättre förutsättningar för städ och fastighetsservice på bytesdagar.

Sommarförmedling

Alla ägare som förmedlar vintersäsongen (v.44-v.18) får även möjlighet att förmedla sommarsäsongen (v.19-v.43). Sommarsäsongen är frivilligt och kräver att du som ägare meddelar Logiförmedling senast 1 november önskad förmedlingsperiod och ägarveckor. Väljer du att förmedla sommarsäsongen behöver ditt boende vårstädas enligt bilaga 4. Minimum 4 veckor sammanhängande förmedling vecka 25–33 är önskvärt.

Bokning av ägarveckor

Görs i enighet med Allmänna villkor sektion Ägarbokning.
Boka dina ägarveckor genom att logga in på Min sida/Ägarsidor/Ägarbokning och välj önskade veckor inom ramen för din förmånskategori. Logiförmedling ber om dessa från dig i samband med att de skickar ut avtalet till dig.

Med ägarvecka avses även kortare vistelser som kortvecka, weekend och enstaka dygn.
Med högsäsong avses jul-, nyår- och Trettondagsveckan samt sportlovsveckorna 7-10 och båda påskveckorna. Om Trettonhelgen infaller under samma vecka som Nyår, så blir det en högsäsongsvecka, vilket sällan händer då vi försöker att optimera veckorna så att det faller in på olika perioder och fler gäster har möjlighet att boka och komma till oss.

Om boendet är ledigt när det är 14 dagar eller mindre kvar till ankomst så kan du boka på ytterligare ägarveckor utan att det påverkar din rätt till förmåner enligt vald kategori Guld eller Silver.

Exempel: Den 1 november 2022 anger Ägaren vilka Ägarbokningar denne önskar göra för perioden 1 maj 2023–30 april 2024. Denna ägarbokning styr förmånskategorin för perioden 1 november 2022–31 oktober 2023. Om Ägaren ej meddelar ändring av förmånskategori i samband med bokning av ägarveckor, kvarstår Ägaren på tidigare förmånskategori.

Om villkoren gällande maximalt antal ägarveckor inte följs så kräver SkiStar tillbaka värdet av eventuellt nyttjad förmån/rabatt, samt sin hyresandel för extra bokad vecka.

Bokning av SkiPass och övriga produkter med rabatt

Antalet SkiPass med rabatt är max 4 st per förmedlingsavtal Guld eller Silver, oavsett vuxna eller barn. Ni väljer antingen SkiStar All säsongspass eller 8 valfria dagar om det passar er bättre. (OBS att 8 valfria dagar inte är samma som veckokort 6–8 dagar). Du kan själv välja vilka familjemedlemmar eller delägare som ska få ta del av SkiPass-rabatterna till exempel make/maka, barn, barnbarn eller far-/morföräldrar.

Bokas i inloggat läge på SkiStar.com och rabatten slås på i kassavyn i sista steget. Rabatten är kopplad till Ägare/Huvudkontakt.

Uthyrning av privatbostad – beskattning

Alla frågor som rör beskattning av uthyrning hänvisar vi till Skatteverket och dess rådgivare via www.skatteverket.se eller telefon 0771-567 567

Städning

SkiStar erbjuder städning för alla boenden. På vissa boenden är det inkluderat i gästpriset och obligatorisk, på vissa boenden kan gästen välja att städa själv eller anlita SkiStar.
Du som ägare ansvarar för att utföra/boka storstädning, och vårstädning om du har sommarförmedling. Det kan beställas av SkiStar eller utföras av dig som ägare enligt checklista i bilaga 4.

Försäkring

Viktigt att du som hyr ut via SkiStar meddelar ditt försäkringsbolag att du ämnar hyra ut. De flesta har ett uthyrningstillägg. Detta för att om skada skulle ske i boendet och du inte får in dina hyresintäkter under en viss period har du eventuellt möjlighet att få ersättning för intäktsbortfallet från ditt försäkringsbolag.

Se mer info om avtalsvillkoren i bilaga 1. Generellt står SkiStar för skador som SkiStars personal eller gäster orsakat. Ibland kan det bli aktuellt att aktivera hemförsäkringen och SkiStar står för självrisken. Slitage som kan anses normalt vid uthyrning åtgärdas inte av SkiStar utan det åligger ägaren att vidta åtgärder för att boendet ska bibehålla ett gott skick.

Prissättning, intäktsoptimering och SkiStarStjärnor

FAQ

SkiStar marknadsförs brett, både traditionellt och i sociala medier, med fokus på att driva besökare till www.skistar.com. Där är ofta logibokningen det första steget i att boka vinterns skidsemester /sommarens fjällsemester och därför är vårt samarbete med er logiägare så viktigt för oss.

Hur jobbar SkiStar för att optimera intäkterna för mitt boende?

Målet med vår försäljningsoptimering är att ha en hög och jämn beläggning, dvs högsta möjliga intäkt för ägaren per vintersäsong.

Priserna är dynamiska, marknadsdrivna och baseras på efterfrågan. Vi följer bokningsläget och justerar priser därefter. Det innebär att perioder med lägre efterfrågan också får ett lägre pris. När vi ser att efterfrågan ökar så justeras priserna upp. Vi gör säljinsatser där vi ser att det finns behov av det. Detta för att öka beläggning och intäkt till ägare.

Vad innebär dynamiska priser?

Vi har inga fasta prislistor. Vi följer bokningsläget och justerar priserna efter det som efterfrågas av gäst.

Jag har så bra beläggning, kan ni höja priset?

Bra beläggning = rätt pris! Ökar vi för mycket riskerar vi att tappa beläggning och på så vis intäkter. Priserna är dynamiska, revideras regelbundet och bestäms av efterfrågan.

Hur räknas SkiStarStjärnor 1–5 ut?

Allt boende på SkiStar.com tilldelas en SkiStarStjärna som anger boendets standard. Den ska vara igenkänningsbar för gäst oavsett destination och fokuserar på skick och standard inne i boendet.

Stjärnan utgörs av en kombination av fakta, funktion och standard.

Vid intag av nya enheter så registreras all fakta så som kvadratmeter, antal bäddar, byggår/renoveringar m.m. Vi noterar även vilka faciliteter som finns. Det är efterfrågat med skidförråd, dubbelsäng, torkskåp, tvättmaskin, altan/balkong, kamin och bastu. Detta är inget krav men det bidrar till en bra beläggning.

Som komplement till detta så görs även en standardvärdering där vi bedömer skick och slitage på ytskikt, möbler, om det finns funktionell belysning m.m.

Hur är SkiStarStjärnor kopplade till prissättningen?

SkiStarStjärnor indikerar standard på boendet. Liknande enheter med olika standard kan få olika antal stjärnor och därför prisskillnad. De tar inte hänsyn till t ex läge som är en faktor som har direkt påverkan på prissättningen

Det är viktigt att jobba med underhållet i boendet årligen för att bibehålla en god standard. Om inte tillräckligt med underhåll och renoveringar görs så kan SkiStarStjärnan minska med tiden, något som kan komma att påverka bokning och intäkter.

Vid uppgradering/ändringar av enheten måste detta meddelas Logiförmedling så att en översyn av fakta och standard kan göras. Om förändringen påverkar SkiStarstjärnor, justeras eventuellt priserna så snart vi har ändrat i enhetsbeskrivningen inklusive bilder på webben. Vid större ombyggnationer är det först då all fakta och bilder finns tillgängliga som enheten kan öppnas för försäljning med det reviderade priset.

Kontakta Logiförmedling innan du gör ändringar i ditt boende, så kan vi vara behjälpliga med tips och tankar som främjar bokning.

Hur kan jag göra mitt boende mer attraktivt för gäster att boka?

Vissa faktorer såsom läge är svårt att påverka som ägare, men det finns saker som är efterfrågade av gäster på skistar.com: till exempel fritt Wi-Fi, materialval, standard på möbler och inredning, standard på kök och badrum, standard på utomhusmöbler, öppen spis/kamin, bastu, dubbelsäng, tvättmaskin, torkmöjlighet för skor och kläder, elbilsladdare m.m.

Tar vi in boende i ditt område just nu?

Vi jobbar med pistnära boende. Alla typer och storlekar av boende är intressant.

Renovering

Vid renovering/ändringar av boendet är det viktigt att du i god tid meddelar och rådgör med SkiStar Logiförmedling vad du planerar. Ändringar får inte göras i pågående försäljningsperiod eftersom gäster då får fel intryck och kan kräva kompensation för att boendet inte motsvarar objektsbeskrivningen i text och bild. Det kan till exempel röra sig om att du valt att ta bort bäddar eller faciliteter som tvättmaskin, bastu med mera. Den kostnad som en kompensation meför faller då på ägaren som gjort ändringen.

Under byggnationstiden kan SkiStar behöva spärra ditt boende för uthyrning. Boendet öppnas för uthyrning igen när en nybesiktning av fakta och standard har gjorts och eventuell revidering av pris och SkiStar-stjärna.  Vid tillägg av nya faciliteter som torkskåp, kamin, bastu m.m. så skickar Logiförmedling informationen vidare till intäktsoptimerarna som bedömer om det påverkar boendets stjärna och pris.

Många renoveringar bidrar till att bibehålla befintligt skick och därigenom SkiStar-stjärna och prisnivå, och det uppskattar vi och SkiStars gäster. Det är inte alltid en renovering ger ökning i stjärna och pris, men det kan förhindra att vi sänker dem om inte löpande underhåll och renoveringar utförs av ägare.

Elbilsladdare

Efterfrågan på boenden med elbilsladdare ökar och för att hitta boenden som erbjuder det kan gäster söka på laddstolpe som urval på www.skistar.com. Det ökar inte priset på ditt boende men kan ge ökad attraktivitet hos elbilsgäster som efterfrågar laddningsmöjlighet.

För att vi ska kunna lägga upp informationen korrekt på hemsidan ber vi dig vänligen att informera Logiförmedling/logirekryterare:

 1. Om boendet har laddstolpe
 2. Vilken typ av laddare (Typ 1, 2 eller Tesla-laddare)
 3.  Om det är inkluderat eller mot betalning

Logiägaren behöver själv ombesörja att det finns en betalningslösning mot gäst om man vill ta betalt, vilket vissa leverantörer erbjuder. SkiStar kan inte administrera eller debitera gäst för elkostnad utifrån förbrukning.