Fler försiktighetsåtgärder

  • Lagledar-, åkar- eller annat uppstartsmöte genomförs digitalt alternativt utomhus
  • Information och in- och utgångar till arenan samt vilka zooner som området delats upp i. 
  • Anpassade startintervaller för att minimera folksamlingar
  • Lagt in pauser mellan klassernas respektive starter
  • Aktiva ska själva ta på sig nummerlappen
  • Funktionärer som agerar arenavärdar ansvar för att folksamlingar inte uppstår. Identifierade riskområden att hålla uppsikt över; startområde, målområde, nummerlappsutdelning, liftköer.
  • Redskap tvättas och spritas före och under pågående tävling
  • Ytor som många personer kommer i kontakt med tvättas både inför och under pågående tävling. Särskild uppsikt hålls över nummerlappshantering.
  • Hemfärd, res i den gruppkonstellation du anlände till tävlingen i. Undvik i största möjliga mån kontakt med andra grupper.