Flere forholdsregler

  • Møter for lagledere, deltakere og andre startmøter, gjennomføres digitalt eller eventuelt utendørs
  • Informasjon, inn- og utganger til området og hvilke soner som området er delt i. 
  • Tilpassede startintervaller for å minimere folkeansamlinger
  • Innlagte pauser mellom start for de respektive klassene
  • Deltakere skal ta på nummerlappen sin selv
  • Funksjonærer som handler som arenaverter er ansvarlige for å sikre at det ikke oppstår folkeansamlinger. Identifiserte risikoområder som skal holdes under oppsyn: startområde, målområde, utdeling av nummerlapper, heiskøer.
  • Redskaper vaskes og sprites før og underveis i rennet
  • Overflater som mange personer kommer i kontakt med, vaskes både før og under rennet. Ekstra oppsyn holdes over håndteringen av nummerlapper.
  • Hjemreisen bør gjøres med den samme gruppen som du ankom rennet med. Unngå kontakt med andre grupper så langt det lar seg gjøre.