biler på en parkeringsplass

Parkere i Åre

Informasjon om parkeringsplasser og avgifter på skiområdene våre.

Vi samarbeider med Aimo Park for å få orden på parkeringsplassene våre. Les mer her »

Parkering av personbil

Gratis parkering:

 • Duved 
 • Tegefjäll  
 • Ullådalen

Kort informasjon om parkeringsavgiftene

 • Parkeringsplassene er avgiftsbelagte fra kl. 09:00 til 16:00.
 • Prisen er 20 kroner i timen, med en makspris som varierer over året (gjeldende makspris kan ses i automaten og i MobilPark-appen).
 • Betaling skjer via appen MobilPark, SMS eller med automater på enkelte steder.
 • Innehavere av sesongbilletten SkiStar All parkerer gratis i sone 1175.

På mange av de avgiftsbelagte parkeringsplassene er det mulig å parkere gratis i kortere perioder ved for eksempel bruk av skiutleie, butikk eller restaurant. Selv ved parkering i korte perioder krever vi at du sjekker inn via MobilPark-appen.

Betalingsautomater

Betalingsautomater finnes på følgende steder:

 • 2 st hytteområdet
 • WM 8 Dalstation
 • Bjørnen sentrum

Disse automatene kan også brukes til å betale for parkering på øvrige dagparkeringsplasser i nærheten av heisene som ikke har betalingsautomat.

PARKERING AV bobil

SkiStar tilbyr enklere oppstillingsplasser for bobil i Åre Björnen, nordre bobilparkering. Betaling skjer via Aimo Park. Alle oppstillingsplassene er strømløse.

 • Björnen, nordre bobilparkering, parkeringssone 1177.
  Avgift om natten (16.00–09.00) 150 SEK/natt.
  Gratis parkering utenfor dette tidsrommet.
 • Minst 4 m mellom bobilene.
 • 50 m fra SkiStar Bike Park Trail.
 • 600 m fra SkiStarshop
 • Toalett er tilgjengelig ved Järven-heisen (250 m).

Gratis parkering med SkiStar All Winter >21 dager og SkiStar All Year - les mer »

KART OVER PARKERINGSPLASSER I ÅRE