SkiStar har kun ansvar for produksjonsfeil og dekker ikke feil som f.eks. skyldes normal slitasje. Kunden må reklamere til SkiStar innen rimelig tid etter at feilen ble oppdaget, men ikke senere enn tre år fra det tidspunkt kunden mottok varen. Etter tre år mister kunden retten til å reklamere. SkiStar forbeholder seg retten til, etter eget valg, enten å utbedre feilen, gi en ny og feilfri vare eller kreditere kunden med et beløp tilsvarende verdien av den skadede eller tapte varen.

Kunden kan ikke gjøre noen andre krav gjeldende overfor SkiStar. Hvis utbedring eller prisavslag ikke er aktuelt eller ikke skjer innen rimelig tid etter at kunden har reklamert feilen, kan kunden heve kjøpet. Ved kansellering av kjøpet, har kunden rett til å få refundert det han har betalt til SkiStar ved kjøpet mot retur av varen.

Kunden kontakte SkiStars kundeservice for å reklamere.