1. Anvendbarhet og definisjoner 

Disse generelle kjøpsvilkår gjelder når du som kunde ("kunden" eller "du") bestiller og kjøper en vare ("vare" eller "varer") med levering innen Norge fra SkiStar Norge AS, organisasjonsnummer NO977107520 ("SkiStar") og dermed inngår kjøpsavtale med SkiStar. Bortsett fra det som er lovpålagt, skal disse generelle kjøpsvilkårene ("vilkårene") uttømmende regulere hva som gjelder ved kundens kjøp av varer.

Kunden må alltid akseptere vilkårene for å kunne bestille varer. Personer under 18 år har ingen rett til å bestille varer fra SkiStar uten foreldrenes samtykke.  

2. Bestilling og inngåelse av kjøpsavtale

Kunden kan bestille varer via SkiStars nettside på www.skistarshop.com ("nettsiden") eller ved SkiStars kundeservice. Kjøpsavtaler anses for inngått når kundens bestilling har blitt bekreftet av SkiStar via e-post til den e-postadressen som kunden har angitt ved bestillingen eller etter forhåndsregistrering hos SkiStar. Ved en kundes bestilling av en vare anses dette som en aksept av disse vilkårene.

Kunden plikter å angi riktige og fullstendige person- og kontaktopplysninger i forbindelse med bestilling av varer eller, dersom kunden er en tidligere kunde av SkiStar, sørge for at tidligere angitte opplysninger er riktige og fullstendige.

3. Priser og avgifter

Prisen på ulike varer, samt ytterligere avgifter er oppgitt i norska kroner inklusive merverdiavgift (mva) og er oppgitt i forbindelse med de ulike varene på nettsiden. Det kan tilkomme spesielle kostnader for fakturastruktur, bearbeiding av varer (for eksempel montering av bindingen på ski) og de bestilte varene som ikke er plukket opp av kunden. Slike kostnader er oppført på nettsiden i forbindelse med de ulike varene.

Mer informasjon om disse kostnader finnes her.

4. Informasjon

Det kan være feil i informasjonen om tilgjengelighet og/eller priser for ulike varer. Hvis en vare er utsolgt, er avviklet eller på annen måte ikke er tilgjengelig, har SkiStar rett til å heve en kjøpsavtale inngått med kunden.

Begge parter har rett til å heve avtalen dersom prisen som er oppgitt på tidspunktet for inngåelse av kjøpsavtalen er feilaktig, forutsatt at en slik oppsigelse skjer innen fem arbeidsdager etter at unøyaktigheten er blitt kjent for den aktuelle parten. 

SkiStar garanterer ikke at bildene eller produktinformasjonen gitt om ulike varer på nettsiden eller andre steder reproduserer nøyaktig selve produktets utseende og/eller tilstand.

5. Levering

Når en vare har blitt bestilt, kan kunden enten hente varen eller bestille transport av varen fra SkiStar som følger:

Mindre pakke:
Varene vil bli sendt til leveringsstedet som ligger nærmest den adressen kunden har indikert som leveringsadressen. Når pakken er tilgjengelig på leveringsstedet sendes en tekstmelding med informasjon om serienummer til det telefonnummeret som er angitt i bestillingen. Ved utlevering av varen skal det presenteres gyldig ID-dokument.

Hjemleveranse:
Varene sendes direkte hjem til kunden. Varsling vedrørende hjemkjøring skjer via telefon. Med hjemkjøring menes vanligvis levering til adressens første port eller tomtegrense (dvs. ingen levering til døren på en leilighet eller et hus).

Opphenting i SkiStarbutikk:
Varene kan hentes i en Skistarshop Concept Store (ut fra kundens valg) på noen av SkiStars destinasjoner. Et slikt alternativ er alltid gratis. Ved henting må det presenteres gyldig ID-dokument og kvittering.

Åpningstider for aktuelle SkiStarbutikker finnes her.

Utlevering til hytten:
Få bestillingen din levert direkte til oppholdsstedet ditt på fjellet* idet du ankommer. For å kunne velge leveringsalternativet "Utlevering til hytten" må du være logget på "min side", ha bestilt en hytte med ankomst innen tre uker, og gjennomført bestillingen på skistarshop.com senest to dager før ankomst.

Hvis du velger å få bestillingen din levert direkte til oppholdsstedet ditt på fjellet, kjører vi den ut samme dag som du ankommer. Dette leveringsalternativet er helt kostnadsfritt.

*Gjelder kun utvalgte overnattingssteder i Sälen som er bestilt gjennom skistar.com. Hvis du ikke kan velge alternativet "Utlevering til hytten" i kassen (innenfor den ovennevnte tidsperioden), kan vi dessverre ikke levere varen dit.

Priser for ulike leveringsalternativene finnes her.

Ved levering av mindre pakker eller hjemkjøring er normal leveringstid 3-7 virkedager fra SkiStar har bekreftet kundens bestilling via e-post. Hvis varen må monteres eller på annen måte endres eller bearbeides, er leveringstiden 7-10 virkedager.

Ved henting av varer fra en Skistarshop Concept Store er varen normalt tilgjengelig etter 3-7 virkedager fra SkiStars bekreftelse til kunden. I forbindelse med kundebestilling fra SkiStars lager, sendes en e-post til den angitte e-postadressen. Hvis en levering blir forsinket, må kunden kontakte SkiStars kundeservice.

Ovennevnte leveringstider kan variere og SkiStar gir ingen garantier når det gjelder leveringstider.

6. Eksterne transportselskaper

SkiStar vil engasjere eksterne transportselskaper for å levere varene. Likevel, kunden bestiller leveransen og inngår avtale direkte med SkiStar, likeså gjelder for betaling. De eksterne transportselskapene kan imidlertid ta kontakt med kunden for å bli enige om den spesifikke leveringsdatoen, for å innhente informasjon om leveringsbetingelser osv.

7. Transportskader

SkiStar er ansvarlig for varer som blir skadet eller tapt under transport til kunden, men med de begrensninger som følger av disse vilkårene.

Risikoen for varene overføres til kunden så snart kunden signerte for varen fra det eksterne transportselskapet, fra SkiStars butikker eller fra tredjeparts levering. Hvis kunden har avtalt med det eksterne transportselskapet at en vare skal leveres på et leveringssted uten personlig mottak, overføres risikoen på kunden når varen er avlevert.  

Kunden skal umiddelbart etter henting eller mottak av varen, nøye undersøke varen for å sikre at den ikke er skadet. Eventuelle skader eller mangler må rapporteres og noteres på følgeseddelen til det eksterne transportselskapet / leveringsstedet. Deretter må kunden kontakte SkiStars kundeservice. Kunden må beholde produktets emballasje ved en transportskade.

8. Betaling

Kunden kan bruke følgende betalingsmetoder for varene: (I) kortbetaling med VISA, MasterCard, Maestro og Eurocard, (II) Klarna faktura eller Klarna avdrag, og (III) direktebetaling via bank.

Det er ingen kostnad for kort- eller fakturabetalinger. Kunden må være over 18 år for å kjøpe på faktura. Kunden skal ikke ha noen betalingsanmerkninger og/eller tidligere ubetalte krav fra Klarna som er ansvarlig for SkiStars fakturering.

Hvis kortbetalingen er godkjent, vil beløpet reserveres umiddelbart og kunden mottar en bestillingsbekreftelse til spesifisert e-postadresse. Beløpet trekkes fra kundens konto når SkiStar sender varen.

Ved eventuell retur vil pengene refunderes til det samme kortet. Hvis en kortbetaling ikke godkjennes, vil bestillingen bli kansellert. Ta kontakt med din bank eller kortleverandøren hvis du har spørsmål knyttet til dette.

9. Uavhentede pakker/forsendelser

Varer som ikke er hentet fra eksterne uttak eller fra SkiStars egne butikker innen fjorten (14) dager fra den første varslingen til kunden, sendes tilbake til SkiStar (gjelder også for SkiStars egne butikker og kunden bør ikke bestille varer med opphenting i butikkene tidligere enn tjue (20) dager før opphenting).

Dersom varene blir returnert etter ovennevnte tidsfrist, blir kunden belastet med et gebyr på NOK 299 for kostnader som skyldes SkiStars administrasjon, forsendelse, returfrakt og håndtering. Uavhentede pakker har ingen angrerett.

10. Ansvar for feil og reklamasjon

SkiStar har kun ansvar for produksjonsfeil og dekker ikke feil som f.eks. skyldes normal slitasje. Kunden må reklamere til SkiStar innen rimelig tid etter at feilen ble oppdaget, men ikke senere enn tre (3) år fra det tidspunkt kunden mottok varen. Etter tre år mister kunden retten til å reklamere. SkiStar forbeholder seg retten til, etter eget valg, enten å utbedre feilen, gi en ny og feilfri vare eller kreditere kunden med et beløp tilsvarende verdien av den skadede eller tapte varen.

Kunden kan ikke gjøre noen andre krav gjeldende overfor SkiStar. Hvis utbedring eller prisavslag ikke er aktuelt eller ikke skjer innen rimelig tid etter at kunden har reklamert feilen, kan kunden heve kjøpet. Ved kansellering av kjøpet, har kunden rett til å få refundert det han har betalt til SkiStar ved kjøpet mot retur av varen. Kunden kan kontakte SkiStars kundeservice for å reklamere.

11. Angrerett, retur og bytte

Forbrukere har alltid fjorten (14) dagers angrerett etter angrerettloven. For at kunden skal føle seg helt trygg med kjøpet tilbyr SkiStar tretti (30) dagers angrerett fra første gang kunden mottar varen eller en vesentlig del av den.

For en full refusjon eller bytte må varen være ubrukt, returneres i uskadet originalemballasje, alle etiketter må være på plass og returneres med alle tilhørende manualer. Det er viktig at den ytre emballasjen anvendes og at teip eller noe annet materiale ikke limes på originalemballasjen. Ved returnerte varer i en skadet tilstand, forbeholder SkiStar seg retten til verdiavskrivning. Dette gjelder også for skader på originalemballasjen og etiketter.

Når du kjøper toalettsaker, undertøy og badetøy, kan ikke forseglingen være brutt. Angrerett gjelder ikke for varer produsert eller modifisert i henhold til kundens spesielle ønsker, f.eks. montering av ski. Etter mottatt og godkjent retur vil SkiStar sende refusjon innen fjorten (14) dager. Refusjoner utføres kun som innskudd til bankkontoen, ikke kontanter. Kostnader for tjenester knyttet til leveransen, for eksempel fraktkostnader, vil ikke bli refundert ved retur.

Ved retur og bytte er kunden ansvarlig for risikoen for varene under returforsendelsen inntil SkiStar har mottatt varene. Kunden har ansvar for å pakke og håndtere varen på en slik måte at den ikke kan bli skadet under transport.

For å gi rom for en mulig retur eller et bytte, må kunden presentere kjøpsbevis fra SkiStar og SkiStar anbefaler at kunden oppbevarer bestillingsbekreftelsen og betalingsreferansen som bevis på kjøpet.

For å foreta en retur eller et bytte, logger kunden inn på "Min side" på nettsiden eller bruker lenken som ble sendt på e-post i forbindelse med bestillingen. På "Min side" kan kunden følge SkiStars instruksjoner og bestille en returseddel.

Returer belastes med et fraktgebyr på NOK 49 som SkiStar trekker fra refusjonsbeløpet. SkiStar betaler for ett bytte per forsendelse under forutsetning av at SkiStars returseddel er brukt. Hvis denne ikke er brukt, har ikke SkiStar noen mulighet til å refundere returfraktkostnaden.

For informasjon eller hjelp ved retur som ikke dekkes av returseddelen og gratis forsendelse, ta kontakt med SkiStars kundeservice.

12. Force Majeure og ansvarsbegrensning 

Hvis SkiStar forhindres fra å oppfylle sine forpliktelser på grunn av omstendigheter som SkiStar ikke har kontroll over som krig, arbeidskonflikt, utestengning, brann, flom, mangel på transport eller energi, statlige tiltak, ny eller endret lovgivning, vil SkiStar være fritatt for skader og andre straffer, forutsatt at SkiStar innen rimelig tid informerer kunden om forholdet. Når hindringen opphører, skal forpliktelsen oppfylles som avtalt. Dersom forsinkelsen overstiger to måneder, har både kunden og SkiStar rett til å heve kjøpsavtalen umiddelbart uten noen forpliktelse til å betale erstatning.

Med unntak av bestemmelsene i disse vilkårene og hva som følger av de lovfestede rettighetene har SkiStar intet ansvar overfor kunden for eventuelle feil, forsinkelser eller skade. SkiStar er bare ansvarlig for skade som kunden ikke kunne begrense eller unngå. SkiStar er dessuten aldri ansvarlig for noe tap av næringsvirksomhet.

13. Personopplysninger

Personopplysninger er alle typer informasjon som direkte eller indirekte kan spores tilbake til en fysisk person som er i live. Noen eksempler er navn, personnummer, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Det kan også være for eksempel bestillingsnummer og IP-adresse hvis de kan knyttes til fysiske personer.

HER KAN DU LESE VÅRE VILKÅR FOR PERSONVERN I SIN HELHET »

Opplysninger som samles inn for å behandle en bestilling

Når du bestiller et produkt hos SkiStar, innhenter vi personopplysninger fra deg for å kunne fullføre bestillingen din. Hvis bestillingen inkluderer barn, samler vi også inn disse opplysningene for barnet, forutsatt at dette er nødvendig for å fullføre bestillingen. Eksempler på slike opplysninger kan være:

▪ Identitetsinformasjon, for eksempel navn, personnummer og adresse

▪ Kontaktinformasjon, for eksempel adresse og e-postadresse

▪ Bestillingsinformasjon, for eksempel bestillingsnummer, reiselengde, destinasjon og hvilke produkter du har bestilt

▪ Kjøpsinformasjon, inkludert hva du har kjøpt, når og hvor du kjøpte det, hvordan du betalte og kreditt- eller annen betalingsinformasjon

▪ Bilde av deg selv, som bare tas i forbindelse med at du kjøper et sesongkort med behov for å sikre at skipasset ikke misbrukes
Du kan også velge å laste opp et profilbilde på Min side hvis du ønsker det

▪ Helseinformasjon, for eksempel høyde, vekt og skostørrelse for å kunne tilpasse ved f.eks. skiutleie

▪ Kjørestatistikk, hvis du velger å registrere skipasset ditt på Min side


Opplysninger som samles inn ved personlig kontakt

Vi innhenter personopplysninger når du kontakter oss for å administrere kunderelasjonen mellom oss. Hovedsakelig samler vi inn de personopplysningene som er nødvendige for å kunne svare på spørsmålet ditt eller håndtere saken. 

Når du ringer vår kundeservice, tar vi opp samtalen din og lagrer innspillingen i 31 dager. Deretter anonymiseres samtalen og kan derfor ikke identifiseres. Formålet med innspillingen av samtalen er å kunne svare på eventuelle spørsmål du måtte ha i forbindelse med bestillingen. Vi kan også bruke samtalen for internt opplærings- og utviklingsarbeid.

Opplysninger som samles inn via Mine sider

Hvis du oppretter en brukerkonto på skistar.com (Mine sider), samler vi inn e-postadressen din for å opprette påloggingen. Deretter kan du administrere opplysningene dine på Min side.

Opplysninger som samles inn når du abonnerer på nyhetsbrevet vårt

Hvis du velger å abonnere på nyhetsbrevet vårt, samler vi inn navnet ditt og e-postadressen din for å kunne sende deg nyhetsbrevet. Hvis du velger å ikke motta nyhetsbrevet lenger, samler vi også inn opplysninger om postnummeret og bostedslandet ditt.

Opplysninger som samles inn når du bruker våre digitale tjenester

Når du bruker våre nettsteder, apper eller andre digitale tjenester fra oss, innhenter vi opplysninger om din bruk av tjenesten. Noen av disse opplysningene kan være personopplysninger, for eksempel IP-adressen din hvis den kan knyttes til fysiske personer. Vi samler også inn opplysninger om hvordan du navigerer i tjenesten, hvilke søk du gjør og hvilke produkter du er interessert i. Hvis du er pålogget på Mine sider eller oppgir informasjon som vi kan identifisere, kobler vi sammen opplysningene om bruksmønstrene dine med annen informasjon vi har samlet inn om deg. Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke opplysninger som samles inn ved bruk av våre digitale tjenester, kan du se våre retningslinjer for informasjonskapsler. Du kan også velge å laste opp et profilbilde på Min side.

Opplysninger som samles inn fra andre enn deg

Når man bestiller og er i kontakt med oss av ulike årsaker, hender det at en annen person oppgir personopplysninger om én eller flere andre gjester i et reisefølge. Vi forutsetter at personen som oppgir informasjonen har samtlige individers samtykke til å oppgi disse personopplysningene. Hvis du ikke selv har gjennomført en bestilling, men noen andre gjort en bestilling som inkluderer deg, samler vi inn personopplysninger om deg fra vedkommende. Når du oppgir personopplysninger om andre gjester, må du være sikker på at disse gjestene samtykker til dette og at du har tillatelse til å oppgi disse opplysningene. Eventuelt bør du også forsikre deg om at disse personene forstår hvordan personopplysningene deres kan brukes av oss.

Hvordan vi bruker og lagrer opplysningene dine

SkiStars rettslige grunnlag til å behandle personopplysningene dine

SkiStar behandler personopplysningene dine i henhold til loven. Det kan hende at den samme personopplysningen behandles på flere rettslige grunnlag, slik som overholdelse av avtalen, basert på en interesseavveining eller spesifikt samtykke fra deg, eller på grunnlag av at disse opplysningene er nødvendige for å overholde andre rettslige forpliktelser. Dette innebærer at selv om du tilbakekaller ditt samtykke og behandlingen som baseres på ditt samtykke opphører, kan det fortsatt være nødvendig at vi beholder personopplysningen for andre formål der det fortsatt er behov for den. I hovedsak behandler vi opplysningene dine for å fullføre en avtale som du er en del av, for eksempel en bestilling.

Administrering av reisen din

For å kunne levere tjenestene og produktene du bestiller fra oss (dvs. fullføre avtalen), bruker vi personopplysningene dine på forskjellige måter. Opplysningene brukes for å opprette bestillingsbekreftelse og andre reisedokumenter, for å reservere overnatting og for å gjennomføre betalingen av produktene du har bestilt. Avhengig av hva du har bestilt, som for eksempel skiutleie, SkiPass, togbilletter eller lignende, brukes opplysningene på tilsvarende vis for å levere disse produktene.

Administrering av bestillingen din omfatter også bruk av opplysningene dine til bokføring, oppgjør og revisjon, kreditt eller annen verifisering av betalingskort og tollkontroll (dvs. gjennomføring av rettslige forpliktelser).

For å kunne gi deg kundeservice

Vi bruker personopplysningene dine for å kunne hjelpe deg dersom du kontakter oss med spørsmål, kommentarer eller f.eks. reklamasjoner. Vi bruker navnet og bestillingsnummeret ditt for å identifisere deg og bestillingen din. Vi bruker kontaktopplysningene dine, e-postadressen din og telefonnummeret ditt for å kunne kontakte deg i forbindelse med spørsmål og tjenester. Dette gjør vi for å kunne fullføre avtalen med deg og med støtte i våre legitime interesser i å gi deg god service. Vi kan også bruke øvrige personopplysninger som vi har samlet inn om deg for å håndtere spørsmål fra deg eller om din sak, avhengig av hva som er relevant i det bestemte tilfellet.

Utsending av informasjon

Når du fullfører en bestilling hos oss, bruker vi personopplysningene dine til å sende deg bestillingsbekreftelse, viktig informasjon om ditt kommende opphold og tilbud knyttet til produktet (dvs. for å gjennomføre avtalen og med støtte i vår legitime interesse i å markedsføre våre produkter og tjenester).

Markedsføring og personifisering

Vi vil gjerne sende deg aktuelle tilbud og nyheter om våre produkter og tjenester. Opplysninger som informasjon om dine tidligere kjøp, surfevaner og søkeinnstillinger kan brukes av SkiStar til å kontakte deg via post, e-post eller telefon i markedsføringssammenheng. På denne måten kan vi skreddersy kommunikasjonen vår slik at den blir mer relevant for deg. Vi kan også sende deg informasjon om samarbeidspartneres produkter og tjenester som vi tror kan være av interesse for deg.

Hvis du ikke ønsker å motta markedsføring fra oss, kan du når som helst velge bort dette via innstillingene på Min side.

Utvikling av tjenester og service

Vi bruker opplysningene vi samler inn om kundene våre til å utvikle og forbedre våre produkter og tjenester. Det gjelder til dels for digitale tjenester, der vi analyserer brukeratferd for å utvikle hvordan vi presenterer informasjon, tilbud og designfunksjoner.

Hovedsakelig bruker vi anonyme eller anonymiserte opplysninger på et aggregert nivå for å utføre denne typen analyser. Det kan imidlertid forekomme at vi også bruker personopplysninger som vi har samlet inn hvis de er relevante. Vi gjør dette for å gjennomføre vår avtale med deg og med støtte i vår legitime interesse for å forbedre våre tjenester og vår service.

Juridiske krav

Behandling av personopplysningene dine kan også forekomme for at vi skal kunne oppfylle forpliktelser pålagt av lover og forskrifter, som for eksempel av sikkerhetsmessige årsaker og regnskapsføring.

Oppbevaringstider

Vi lagrer aldri opplysninger lenger enn det vi trenger, og vi bruker personopplysningene dine kun til de formålene som fremgår av disse retningslinjene. Deretter sletter vi personopplysningene dine på en trygg måte. Den samme personopplysningen kan lagres på flere forskjellige steder til ulike formål. Dette betyr at vi kan slette en opplysning fra et system når den er ikke lenger nødvendig der, samtidig som at opplysningen fortsatt kan være lagret i et annet system hvis formålet fremdeles eksisterer for det aktuelle systemet. Dersom det er behov for opplysningene etter denne perioden for analytiske, historiske eller andre legitime kommersielle formål, tar vi nødvendige forholdsregler for å anonymisere disse opplysningene slik at de ikke lenger utgjør personopplysninger.

Personopplysningene som vi samler inn via en bestilling, lagres i kundedatabasen vår i fem år. Hvis du gjør en ny bestilling innen fem år etter at du kommer hjem fra denne reisen, lagres opplysningene om tidligere bestillinger/produkter i ytterligere fem år. Personopplysningene lagres som grunnlag for markeds- og kundeanalyser, til statistiske formål og for å kunne gi deg et bedre bestillingstilbud og bedre service. Personopplysningene lagres også for at vi skal kunne overholde juridiske krav som gjelder for pakkereiser, og fordi det skal finnes dokumentasjon for bestillingen ved en eventuell reklamasjon. Ved reklamasjoner kan visse opplysninger lagres i ti år slik at vi skal ha muligheten til å forsvare oss mot rettslige krav.

Hvis du har registrert deg for å motta nyhetsbrevet vårt, beholder vi de opplysningene som er nødvendige for å administrere dette, såfremt du ikke melder deg av nyhetsbrevet eller varsler oss om at du ikke lenger ønsker å motta det. Du kan når som helst avslutte abonnementet på nyhetsbrevet via Min side.

Opplysningene fra Min side lagres så lenge du har en aktiv profil der.

Hvis telefonsamtalen din med oss tas opp, lagrer vi denne telefonsamtalen i 30 dager.

I henhold til loven må vi bokføre og beholde viss informasjon som utgjør regnskapsinformasjon. Vi må derfor lagre disse opplysningene i omtrent syv år.

Deling av personopplysninger

For å kunne gjennomføre bestillingen din hos oss, kan vi ha behov for å dele personopplysningene dine med våre leverandører og samarbeidspartnere. Vi deler kun personopplysninger med disse i den grad det er nødvendig for at de skal kunne fullføre tjenestene sine til deg og oss, og de får bare tilgang til de personopplysningene som er nødvendige.

Tjenesteleverandører

For å oppfylle hensikten med vår behandling av personopplysningene dine, deler vi personopplysningene dine med selskaper som leverer tjenester til SkiStar, f.eks. for å håndtere sending og levering av varene dine. Disse foretakene kan bare behandle personopplysningene dine i samsvar med våre uttrykkelige instrukser og kan ikke benytte opplysningene dine til egne formål. De er også avtale- og lovpålagt til å beskytte personopplysningene dine.

Avtalepartnere og IT-leverandører

Vi benytter en rekke ulike IT-tjenester og IT-systemer i virksomheten vår. I noen av disse lagres og behandles personopplysninger. Vi bryr oss om personvernet ditt og informasjonssikkerheten din ved all slik håndtering. Noen systemer er installert lokalt hos oss, og det er bare våre ansatte som har tilgang til opplysningene. I disse tilfellene foregår det ingen overføringer til tredjepart. Noen systemer er imidlertid skyløsninger eller er installert hos leverandøren, noe som innebærer at vi overfører personopplysninger til leverandøren. I disse tilfellene er leverandøren vår personopplysningsansvarlig og håndterer opplysningene på våre vegne og etter våre instruksjoner.

Nettanalysebedrifter

Vi benytter eksterne leverandører for personifisering og analyse av brukeratferd på våre nettsteder og for tilbakemeldinger fra brukerne. Disse firmaene håndterer personopplysninger som personopplysningsansvarlig på våre vegne. Opplysningene det dreier seg om er i hovedsak opplysninger samlet inn gjennom informasjonskapsler og håndteres på et anonymt og aggregert nivå. 

Agenter og digitale partnere

Når du bestiller reise med SkiStar via et reisebyrå eller nettsted (digital partner) som vi samarbeider med om markedsføringen av våre reiser, kan det hende at du oppgir personopplysninger til reisebyrået eller nettstedet. Disse personopplysningene eies og administreres av den respektive aktøren i samsvar med deres retningslinjer for personvern.

Når du bestiller via en agent, oppgir du selv personopplysningene dine til agenten og samtykker til at agenten behandler disse i virksomheten sin. Agenten kan derfor identifisere deg ved hjelp av f.eks. bestillingsnummeret ditt. Vi er ikke ansvarlige for agentens håndtering av de personopplysningene du selv har oppgitt direkte til reisebyrået.

Overnattingsformidlere

Overnattingsformidlere har tilgang til de personopplysningene som trengs for å fullføre en bestilling. Dette gjelder opplysninger om navn og alder for alle reisende som bestillingen omfatter samt telefonnummeret til personen som bestiller.

Leverandører av reiserelaterte tjenester

For å kunne levere visse tjenester som du har bestilt hos oss, benytter vi underleverandører og avtalepartnere. Ofte er det nødvendig å oppgi personopplysninger til disse for at tjenesten skal kunne utføres.

Innen SkiStar

Våre retningslinjer for personvern gjelder for alle konsernselskaper og datterselskaper innen SkiStar. Dette betyr at SkiStar AB har samme tilgang til personopplysninger som det bestemte reisemålet eller avdelingen som du har vært i kontakt med lokalt. Imidlertid begrenset til at hver enkelt ansatt bare kan se informasjon som er relevant for utførelsen av arbeidsoppgavene sine.

Øvrig

Hvis du bestiller andre reiserelaterte tjenester gjennom oss, f.eks. skiskole eller andre aktiviteter, kan de personopplysningene som trengs for å levere den bestilte tjenesten overføres til personen som skal utføre tjenesten. Dette kan f.eks. være opplysninger om navn og personnummer for alle personene som bestillingen omfatter samt kontaktinformasjon for personen som bestiller.

Utlevering til et tredje land

Siden vi arrangerer reiser i Sverige, Norge og Østerrike, oppholder flere av våre forretningspartnere seg (f.eks innkvartering og skiskoler) innenfor EU/EØS-området. Dette betyr at personopplysninger kan overføres til samarbeidspartnere i disse landene til samme formål som beskrevet ovenfor.

Dine rettigheter

Nødvendig håndtering av personopplysninger og håndtering basert på samtykke

Behandling av personopplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne fullføre en avtale med deg eller oppfylle en juridisk forpliktelse er tillatt uten samtykke. For at vi skal kunne samle inn og håndtere personopplysningene dine til noe annet formål, kreves det derimot at du samtykker til behandlingen.

Tilbaketrekking av samtykke

Du kan når som helst velge å trekke tilbake samtykket ditt ved å kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor. Hvis du trekker tilbake samtykket ditt, vil vi anonymisere personopplysningene vi har om deg og avslutte behandlingen som omfattes av samtykket, f.eks. gjeldende profilering. Dette kan du enkelt gjøre via innstillingene på Min side. t kan hende at de samme personopplysningene behandles både med støtte i samtykke og med støtte i at opplysningen er nødvendig, eller med hjemmel i andre regler. Dette innebærer at selv om du tilbakekaller samtykket ditt og behandlingen basert på ditt samtykke opphører, kan personopplysningen fortsatt være lagret hos oss til andre formål.

Rett til å motta informasjon om hvilke personopplysninger vi har lagret om deg

Utover at du har tilgang til de personopplysningene som er relatert til Min side eller bestillinger, har du rett til å få en kopi av de personopplysningene vi har om deg.

 Retten til kontroll over personopplysningene dine

Du har rett til å be om at opplysningene om deg skal fjernes, suppleres eller korrigeres. Du har også rett til å be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses til visse formål og at de for eksempel ikke brukes til direkte markedsføring eller profilering.

Informasjonskapsler

Vi benytter informasjonskapsler på skistar.com og skistarshop.com for å forbedre opplevelsen din, for å samle inn informasjon for markedsføringen vår og for å kunne utvikle nettstedene. Informasjonen lagres anonymt. Det kan hende at visse personopplysninger håndteres av informasjonskapsler på skistar.com. For denne håndteringen gjelder, i tillegg til disse retningslinjene for personvern, også våre retningslinjer for informasjonskapsler.

14. Vurderinger

Kunden har mulighet til å gi vurderinger av ulike varer på nettsiden. Hvis kunden gir en slik vurdering, har SkiStar retten til å publisere en slik vurdering på nettsiden og i andre medier, sammen med kundens navn og andre personopplysniger som kunden har gitt til SkiStar. SkiStar forbeholder seg retten til ikke å publisere og/eller fjerne kundens vurdering.

15. Annet

Disse vilkår og alle avtaler som inngås mellom kunden og SkiStar skal tolkes i samsvar med svensk lov og tvister som oppstår av disse skal endelig avgjøres av vanlig domstol med Stockholms tingsrätt som første instans.

For spørsmål om betydningen av disse vilkårene og prosedyrene ved angrerett, reklamasjoner, transportskader eller noe annet, kontakt SkiStars kundeservice eller send en e-post til info.shop@skistar.com.