SkiStar har udelukkende ansvaret for oprindelige fejl og påtager sig intet ansvar for f.eks. fejl forårsaget af normalt slitage. Kunden skal reklamere en fejl til SkiStar inden for rimelig tid efter opdagelse af fejlen, dog senest 3 år fra kundens modtagelse af varen. Efter tre år mister kunden sin ret til at gøre fejl gældende. SkiStar forbeholder sig ret til, efter eget valg, enten at afhjælpe fejlen, fremskaffe en fejlfri vare eller kreditere kunden et beløb, som modsvarer værdien af den beskadigede eller bortkomne vare.

Kunden kan ikke gøre andre krav gældende mod SkiStar. Såfremt afhjælpning eller prisfradrag ikke kommer på tale, eller ikke sker inden for rimelig tid efter kundens reklamation af fejlen, kan kunden hæve købet. Ved hævning har kunden ret til at få det beløb, kunden har betalt SkiStar i forbindelse med købet, tilbagebetalt mod returnering af varen.

Ved reklamation kan kunden kontakte SkiStars kundeservice.