Var vill du bo?
Vilka
Ankomstdag
Vart går nästa resa?

Barnolycksfallsförsäkring

Ditt barn är alltid försäkrat under skid- och cykelskolan, barnpassningen samt läger anordnade av SkiStar.

I samarbete med försäkringsbolaget Europeiska ERV tillhandahåller vi en barnolycksfallsförsäkring som gäller under tiden ditt barn går i skid- och cykelskola, deltar i barnpassning eller läger såsom Teen Camp - Bike och Valle Kids Club.

Du behöver inte fundera eller göra någonting - försäkringen ingår automatiskt när du bokar.

Exempel på vad försäkringen omfattar:

Läkekostnader - Råkar ditt barn ut för en olycka, t.ex. bryter benet, ersätter försäkringen kostnader för bl.a. läkarvård, mediciner och ev. behandling.

Tandskadekostnader - Om olyckan är framme och ditt barn skadar tänderna ersätter försäkringen nödvändiga och skäliga tandvårdskostnader.

Merkostnader - Om du och ditt barn måste förlänga er vistelse på orten p.g.a. ett olycksfall, ersätter försäkringen merkostnaderna för t.ex. mat, boende och hemresa.

Vid invaliditet och dödsfall - Försäkringen omfattar även medicinsk invaliditet och begravningshjälp vid dödsfall.

Vid skada - Förutom läkarintyg och övriga handlingar ska även intyg från skidskolan bifogas vid en skada.

OBS! Försäkringen ersätter inte utebliven aktivitet såsom skidskola, hyra av utrustning och SkiPass. För ersättning av dessa produkter krävs att du tecknar ERVs Skidåkarförsäkring.

Övrig information

Försäkringsvilkor (PDF)

Försäkringen gäller för barn upp till och med 17 år som är inskrivna i SkiStars skid- eller cykelskola eller som ska delta i läger anordnande av SkiStar, såsom Teen Camp - Bike och Valle Kids Club. Försäkringen gäller även för barn från 6 månader upp till och med 9 år som är inskrivna och inlämnade på barnpassning i SkiStars regi.

Anmälan vid skada

Om ditt barn har råkat ut för en olycka under skidskolan eller barnpassningen ska du göra följande:

  • Fyll i skadeblanketten (Skadeblankett (PDF))
  • Skriv ut och skriv under blanketten
  • Mejla eller skicka in blanketten till: privatskador@erv.se eller per post till: Europeiska ERV, Box 1, 172 13 Sundbyberg
  • Bifoga intyg från skidläraren eller motsvarande
  • Bifoga kvitton i original på dina utlägg 

Om Europeiska ERV - Europeiska ERV är försäkringsbolaget som erbjudit trygghet på resan i över 100 år. Det har gjort dem till experter på resesäkerhet och en av de största aktörerna på den svenska reseförsäkringsmarknaden. Varje år försäkrar de över 1,2 miljoner privat- och tjänsteresenärer. Dessutom erbjuder de utöver detta även olika grupplösningar för bank- och kreditkort samt specialförsäkringar för klockor och smycken.
Vill du veta mer om Europeiska ERVs försäkringar? Välkommen att besöka www.erv.se