Ulykkesforsikring for barn

Barnet ditt er alltid forsikret på ski- og sykkelskolen, barnepassen og leirene som arrangeres av SkiStar.

I samarbeid med forsikringsselskapet Europeiska ERV tilbyr vi ulykkesforsikring for barn som gjelder når barnet ditt deltar på ski- og sykkelskole, er på barnepass eller leir, for eksempel Teen Camp - Bike og Valle Kids Club.

Du trenger ikke foreta deg noe – forsikringen inngår automatisk når du bestiller.

Eksempler på hva forsikringen dekker:

Legekostnader – hvis barnet blir utsatt for en ulykke, for eksempel benbrudd, erstatter forsikringen kostnader for lege, medisiner og eventuell behandling.

Tannskadekostnader – om ulykken inntreffer og barnet skader tennene, erstatter forsikringen nødvendige og rimelige tannlegekostnader.

Merutgifter – om du og barnet må forlenge oppholdet på skistedet på grunn av en ulykke, erstatter forsikringen merutgifter til for eksempel mat, overnatting og hjemreise.

Ved invaliditet og dødsfall – forsikringen dekker også medisinsk invaliditet og hjelp til begravelse ved dødsfall.

Ved skade – i tillegg til legeerklæring og øvrige dokumenter skal også erklæringer fra skiskolen legges ved i tilfelle skade.

Øvrig informasjon

Forsikringsvilkår (PDF)

Forsikringen gjelder for barn til og med 17 år som er påmeldt SkiStars ski- eller sykkelskole eller skal delta på leir som arrangeres av SkiStar, for eksempel Teen Camp - Bike og Valle Kids Club. Forsikringen gjelder også for barn fra 6 måneder til og med 9 år som er påmeldt og levert hos barnepass i regi av SkiStar.

Innmelding ved skade

Hvis barnet ditt har vært utsatt for en ulykke under skiskolen eller barnepassen, gjør du følgende:

  • Fyll ut skadeskjemaet (Skadeskjema (PDF))
  • Skriv ut og signer blanketten
  • Send inn skjemaet via e-post til: privatskador@erv.se eller per post til: Europeiska ERV, Box 1, 172 13 Sundbyberg
  • Legg ved erklæring fra skilæreren eller tilsvarende
  • Legg ved originalkvitteringer for utlegg 

Om Europeiska ERV – vi har forsikret svensker på reise i nesten 100 år. Dette har gjort oss til eksperter på reisesikkerhet og en av de største aktørene på det svenske reiseforsikringsmarkedet. Hvert år forsikrer vi over 1,2 millioner privat- og tjenestereisende, og vi tilbyr også ulike gruppeløsninger for bank- og kredittkort samt spesialforsikringer for klokker og smykker.
Du finner mer informasjon om Europeiska ERVs forsikringer her: www.erv.se