Var vill du bo?
Vilka
Ankomstdag
Vart går nästa resa?
Familj på en cykelstig i skogen

Regler för Trysil Bike Arena

För att alla ska få en trevlig upplevelse i och omkring Trysil Bike Arena så har vi några regler som är viktiga att följa. Detta gäller pumptracks, i cykelparken och i Gullia samt på leder som är kopplade till den liftbaserade cyklingen.

Skulle olyckan vara framme och du behöver hjälp så ringer du vår ledpatrull på: 992 80 084 (09:00-16:30). Utöver denna tid kan du kontakta sjukvårdsjouren om du ringer 116 117. Vid behov av omedelbar hjälp ring 113.

 • All cykling sker på egen risk
  Det är viktigt att du är medveten om din egen kompetensnivå och inte är övermodig, utan väljer cykelleder som passar dig. Om du ser någon som har skadat sig eller behöver hjälp så ska du göra ditt bästa för att hjälpa till.
 • Visa hänsyn till dem som är omkring dig
  Anpassa farten och var försiktig när du kör förbi cyklister och fotgängare. Gör andra uppmärksamma på att du är där och klargör att du vill passera. Om du kommer upp bakom någon så är det du som har väjningsplikt. Tänk även på att vara uppmärksam vid leder som korsar varandra för att undvika kollisioner.
 • Var beredd att stanna
  Ibland så kan du behöva bromsa snabbt och underlaget kan vara halt så var uppmärksam och vaksam på din omgivning så att du hinner stanna i tid om det är nödvändigt.
 • Bli inte en överraskning för de som kommer efter dig
  Farliga situationer kan uppstå om du stannar i svängar, branta backar eller på toppen av en höjd. Om du måste stanna är det viktigt att inte stå i vägen för någon - ingen ska behöva göra en undanmanöver för att undvika att köra på dig.
 • Ta hand om naturen
  Lämna inget skräp - vi måste alla hjälpas åt för att bevara vår fantastiska fjällnatur. Detta gäller även djurlivet som självklart också ska respekteras.
 • Som cyklist är du ansvarig för att känna till reglerna
  Följ alla skyltar och anvisningar för liftåkning och cykling som du ser i området - om du bryter mot reglerna kan ditt Bike- eller TrailPass dras in.
 • Hjälm är obligatoriskt
  Utöver hjälm så rekommenderar vi även skydd för rygg, knän och armbågar samt handskar för händerna. Om du inte har en lämplig hjälm så kan du enkelt hyra en hos oss.
 • Cykling under påverkan av alkohol eller droger är inte tillåten
  Påverkan av alkohol och droger resulterar ofta i nedsatt prestationsförmåga och övermod samt att omdömet minskar och kan skapa farliga situationer för dig och de andra på fjället. Personer som är under påverkan kommer att avvisas från Trysil Bike Arena.
 • Ditt BikePass är endast för personligt bruk.
  Om någon använder ditt BikePass, eller om du använder någon annans, så kommer passet i fråga att dras in.
 • Cyklisten har ett ansvar
  Som cyklist är det ditt ansvar att andra personer, liftar och övriga faciliteter inte skadas.

Regler för vett och etikett i leden

Att ha fina leder att cykla på är inte en rättighet utan ett privilegium. Följ NOTS (Norsk Organisasjon for Terrengsykling) riktlinjer för vett och etikett i lederna.

 1. Var hänsynsfull och trevlig i möten med fotgängare.
 2. Du har alltid väjningsplikt för fotgängare.
 3. Begränsa farten så att du inte försätter dig i fara eller riskerar att skada andra, särskilt längs vägar och leder som inbjuder till hög hastighet, eller i oöverskådliga partier.
 4. Sänk farten i god tid innan du passerar andra på en smal stig.
 5. Skapa inga nya spår. Om du inte har förmågan att ta dig över eller förbi ett hinder - kliv av cykeln.
 6. Undvik att cykla på särskilt utsatta leder strax efter perioder med mycket nederbörd.
 7. Gör inte stigen bredare genom att cykla utanför vattenpölar eller hinder.
 8. Bär cykeln genom sumpiga områden så att det inte bildas djupa hjulspår.
 9. Lås inte bakhjulet i branta nedfarter.
 10. Om två cyklister möts i en backe har den som cyklar uppför företräde.

Cykling i Trysil