Familie på en sykkelsti i skogen

Regler for Trysil Bike Arena

For at alle skal ha en fornøyelig opplevelse i og rundt Trysil Bike Arena må vi ha noen regler det er viktig å følge. Dette gjelder for pumptracks, i sykkelparken og i Gullia, samt på stier som er tilknyttet heisbasert sykling.

Om uhellet er ute når du er i Trysil Bike Arena, og du har behov for assistanse, så kan du ringe vår stipatrulje på: 992 80 084 (09:00-16:30). Utover dette tidsrommet kommer du til legevakt om du ringer 116 117. Ved behov for øyeblikkelig hjelp må du ringe 113.

 • All sykling foregår på egen risiko
  Det er viktig å være klar over eget ferdighetsnivå. Ikke vær overmodig, og velg sykkelstier med det i tankene. Om du ser noen som har skadet seg eller trenger hjelp er det viktig å bistå.
 • Vis hensyn til de rundt deg
  Avpass farten og vær forsiktig når du kjører forbi syklister eller turgåere. Gjør deg til kjenne og vær tydelig på at du ønsker å passere. Kommer du bakfra er det du som har vikeplikt, og følg godt med i stier som krysser hverandre for å unngå kollisjoner.
 • Vær forberedt på å stoppe
  Noen ganger kan det være behov for å stoppe raskt, og underlaget kan være glatt. Pass på og vær årvåken så du rekker å stoppe om det brått er behov for det.
 • Ikke bli en overraskelse for den som kommer bak
  Det kan oppstå farlige situasjoner om du stopper i svinger, bratte bakker og på bakketopper. Om du må stoppe er det viktig å stå der ingen må ta en unnamanøver for å unngå å treffe deg.
 • Ta vare på naturen
  Ikke la søppel ligge igjen - vi gjør alle en innsats for å bevare den vakre naturen. Dette gjelder også dyreliv, som selvfølgelig skal respekteres. Vi oppfordrer alle til å ferdes med varsomhet.
 • Som syklist er du ansvarlig for å kjenne reglene
  Følg gjeldende skilting og anvisninger for heiskjøring og sykling. Regelbrudd kan føre til at Bike- eller TrailPass blir inndratt.
 • Hjelm er påbudt
  I tillegg anbefaler vi beskyttelse for rygg, knær og albuer og hansker til hendene. Om du ikke har egnet hjelm skal dette leies eller lånes.
 • Ruspåvirket sykling er ikke tillatt
  Svekket prestasjonsevne og overmodighet er ofte følger ved påvirkning av alkohol og rus. Dømmekraften reduseres og kan skape farlige situasjoner for deg og de andre på fjellet. Personer som er ruspåvirket vil bli bortvist.
 • Det er bare ditt Bike-/ TrailPass
  Ditt pass er bare til personlig bruk. Om noen bruker ditt pass vil dette bli inndratt, og om du bruker noen andre sitt pass vil det bli inndratt.
 • Syklisten har et ansvar
  Som syklist er det ditt ansvar at andre personer, øvrige fasiliteter og heiser ikke blir skadet.

Stivettreglene

Det å ha flotte stier å sykle på er ikke en rettighet, men et privilegium. Følg NOTS (Norsk Organisasjon for Terrengsykling) retningslinjer for sti-vett.

 1. Vær omtenksom og hyggelig i møte med turgåere.
 2. Du har alltid vikeplikt for fotgjengere.
 3. Begrens farten slik at du ikke er til fare eller ulempe for andre, særlig langs veier og stier som innbyr til høy hastighet, eller i uoversiktlige partier.
 4. Brems ned til gangfart i god tid før du passerer andre på en smal sti.
 5. Ikke lag nye spor. Dersom du ikke har ferdigheter til å forsere en hindring, gå av sykkelen.
 6. Unngå å sykle på spesielt sårbare stier like etter perioder med mye nedbør.
 7. Ikke lag stien bredere ved å sykle utenom vanndammer eller hindringer.
 8. Bær sykkelen gjennom myrområder slik at det ikke dannes dype spor.
 9. Ikke lås bakhjulet i bratte nedoverbakker.
 10. Dersom to syklister møtes i en bakke, har den som sykler oppover forkjørsrett.

Sykling i Trysil