Lavininformation Åre

Scrolla ned för dagens lavinrapport

Arbetet med att bekämpa lavinfaran sker när liftarna är stängda för allmän åkning. Det kan vara tidiga mornar, sena eftermiddagar, men även dagtid när t.ex. högzonsliftarna är stängda och arbetet för att förbereda öppning pågår.

Det är viktigt att respektera att området under dessa tider är ett arbetsområde. Arbetet sker i huvudsak med sprängämne. Det är därför förbjudet att gå upp i områden och pister som inte är öppna, även inom det område utanför pisterna där säkerhetsarbete utförs (dit man kan glida till och från en lift eller nedfart). Det är för din egen och andras säkerhet som vi vill säkerställa att området är så säkert som möjligt.

SkiStar Åre lämnar daglig information om vilka åtgärder man genomfört/planerar genomföra samt en bedömning av aktuellt läge (se nedan). I terräng som ligger utanför de områden man når genom att glida från och tillbaka till en öppen lift/nedfart bedrivs ingen bekämpning. 

OBS! Det är aldrig lavinfara i våra öppna nedfarter och liftar. Här kan du åka och vara säker på att inte drabbas av laviner, oavsett lavinfaran i offpistterräng.

Vår Skidpatrull eller Gästservice på Kabinbanan svarar gärna på dina frågor. Telefon +46 647 13000.

Lavininformation Åre/Duved 1 maj

Var uppmärksam i branta Ost till Syd till sydväst sluttningar vid trädgräns och uppåt, där solen värmer upp snötäcket under dagen. Undvik att vistas på eller under hängdrivor.

-1 grad på Kabin dal och vindstilla, -1 på berg och måttliga Ost vindar.

Tack för denna säsong!

Som grund för lavininformationen ligger Naturvårdsverkets nationella Lavinprognoser. Vill du ha mer information om lavinläget utanför det område SkiStar Åre bedriver bekämpning i hänvisar vi till lavinprognoser.se

Informationsskyltar finns på de vanligaste platserna där man lämnar SkiStar Åres område. På skyltarna finns bland annat terrängklassificering på karta samt information om vad man bör tänka på och känna till.

Punkterna nedan gäller vid all offpiståkning.

  • Var alltid sökbar! Ha alltid med dig lavinsäkerhetsutrustning (Transceiver, Sond, Spade, Ballongsäck, RECCO) samt att du är utbildad i och regelbundet övar kamraträddning.
  • Åk aldrig ensam.
  • Stanna aldrig rakt under en sluttning, åk åt sidan.
  • Tänk på att du kan utlösa laviner över andra människor, åk aldrig ut på en brant sluttning om du har människor under.
  • Att någon åkt sluttningen innan innebär inte att den är säker.
  • Omarkerade hinder/faror förekommer i terrängen.
  • Vid en olycka kan det ta lång tid att få hjälp.
  • Rapportera alltid om ni ser lavinaktivitet eller själva utlöst en lavin.

Offpist

All skidåkning utanför märkta och preparerade nedfarter anses som offpist och sker på egen risk. Följ skyltarna, markeringarna och indikerad lavinfara och lavininformation. Alla som färdas i opreparerad terräng ska besitta god kunskap om bedömningen av lavinfara.

Lavinfara

Respektera indikerad lavinfara och försäkra dig om att du har den kunskap som krävs för att bege dig utanför markerade områden och för bedömningen av lavinfara. I terräng med mer än 20-30 graders lutning är risken ständigt närvarande, även om andra har åkt skidor i området.

Trygg offpiståkning med guide

Häng med vår guide på offpiståkning/friåkning. Vi har flera offpistprodukter att välja mellan. Vi åker på trygga ställen med duktiga guider.