Hvor vil du bo?
Hvem
Ankomstdato
Hvor går din næste rejse hen?

Info lavinefare Åre

SkiStar Åre udfører kontrol af lavinefare i lavineterræn, hvor du kan bevæge dig fra en åben lift/nedfart tilbage til en åben lift/nedfart, først og fremmest med sprængstoffer. Man kan dog aldrig sige med vished, at disse skråninger er helt sikre.

I dette område angiver SkiStar Åre daglige oplysninger om, hvilke forholdsregler man gennemfører/planlægger samt giver en vurdering af den aktuelle situation. I områder, der ligger uden for de områder, man når ved at bevæge sig frem og tilbage til en åben lift/nedfart, udøves ingen bekæmpelse.

Klik for at læse den daglige lavine information fra Åre (på svensk)
Du kan også spørge skipatruljen eller gjesteservice ved Kabinbanan til råds.  Telefon +46 (0)647 13000.

Naturvårdsverkets nationale lavineprognoser danner grundlag for lavineinformationen. 

Lavineprognoser

Lavineprognoser giver en vurdering af lavinefaren i tal, som gælder inden for det aktuelle prognoseområde. Der er skiltning på de mest almindelige områder, hvor man forlader SkiStar Åre-området med bl.a. terrænklassificering på kortet samt tekst om, hvad man skal overveje og være opmærksom på.

Nedenstående punkter gælder for alle offpiste-løb.

  • Sørg for, at du altid kan findes! Hav altid lavinesikkerhedsudstyr med dig (transceiver, sonde, skovl, ballonrygsæk, RECCO), og sørg for, at du er trænet i og kender reglerne for makkerredning.
  • Ski aldrig alene.
  • Stands aldrig op direkte under en skråning, løb ved siden af.
  • Husk på at du kan udløse laviner over andre mennesker, løb aldrig ud på en stejl skråning, hvis der er mennesker under den.
  • Selv om andre personer har kørt på skråningen før, betyder det ikke, at den er sikker.
  • Der forekommer forhindringer/farer, der ikke er afmærkede, i terrænet.
  • I tilfælde af en ulykke, kan det tage lang tid at få hjælp.
  • Du skal altid rapportere det, hvis du ser lavineaktivitet eller selv har udløst en lavine.

Offpist

Alle skiløb uden for afmærkede og præparerede løjper anses for at være offpiste og foretages på eget ansvar. Følg skiltene, afmærkningerne og den angivne lavinefare samt lavineinformationen. Alle, som færdes i terræn med løssne, skal have tilstrækkelig viden til at kunne bedømme lavinefaren.

Lavinefare

Respekter den angivne lavinefare, og sørg for, at du har tilstrækkelig viden til at kunne begive dig uden for de afmærkede områder og bedømme lavinefaren. I terræn med mere end 20-30 graders hældning er risikoen altid til stede, selv om andre har stået på ski i området.

Sikker offpiste-skiløb med guide

Tilmeld dig vores guide til offpiste-skiløb/friløb. Vi har flere offpiste-produkter at vælge imellem. Vi løber i sikre områder med erfarne guider.