BRF Timmerbyn 4

Bostadsrättsföreningen Timmerbyn 4 har 8 lägenheter om 51 andelar vardera. Osålda andelar ägs av Fjällinvest AB. Tre veckor, två på våren och en på hösten, avsätts för underhållsarbete.

BRF Timmerbyn 4

organisationsnr. 769632-5989

Fjällinvest AB

organisationsnr. 556426-8380

Fastighetsbeteckning

Västra Sälen 3:102

Styrelseledamöter

 

Bo_100x130.jpg

Bo Eriksson
070-529 65 04 
be@skistar.com

ann-mari-strid-estman.jpg

Ann-Mari Strid Westman
072-541 00 01
annmari.stridwestman@gmail.com

john-malstam.jpg

John Mälstam
070-655 45 81
john.malstam@gmail.com

Göran Wiberg
070-3592740
goran@wiberg.cc

Revisor

Anders Hvittfeldt  

Suppleant

Annelie Eidevald

Valberedning

 

Lars-Ewert Milton

0702188103
l-e.milton@telia.com

Stadgar, BRF TB 4

Årsredovisning BRF TB 4 2019 (PDF)

Årsredovisning BRF TB 4 2020 (PDF)

Protokoll BRF TB 4, föreningsstämma 2020 (PDF)

Protokoll BRF TB 4, föreningsstämma 2021 (PDF)