BRF Timmerbyn 4

Bostadsrättsföreningen Timmerbyn 4 har 8 lägenheter om 51 andelar vardera. Osålda andelar ägs av Fjällinvest AB. Tre veckor, två på våren och en på hösten, avsätts för underhållsarbete.

BRF Timmerbyn 4

organisationsnr. 769632-5989

Fjällinvest AB

organisationsnr. 556426-8380

Fastighetsbeteckning

Västra Sälen 3:102

Styrelseledamöter

 

Annelie Eidevald.jpg

Annelie Eidevald
070-392 00 73
annelie@eidevald.se

Göran Wiberg
070-3592740
goran@wiberg.cc

Lars Lifvendahl
070-235 90 51
lars.lifvendahl@skistar.com

Joacim Svensson
070-872 39 62
joacim.l.svensson@gmail.com

Suppleanter

 

Fredrik Broman

070-583 08 33
fredrik.broman@skistar.com


Johan Nyström

070-207 28 77
johan.nystrom@outlook.com

Valberedning

 

Ingen vald

 

Stadgar, BRF Timmerbyn 4

Ekonomisk plan, BRF Timmerbyn 2 (PDF)

2022

Valberedning TB4 (PDF) Förslag föreningsstämma 2022 BRF Timmerbyn 4

Protokoll BRF Timmerbyn 4, föreningsstämma 2022 (PDF)

Revisionsberättelse BRF Timmerbyn 4 2022 (PDF)

Årsredovisning BRF Timmerbyn 4 2022 (PDF)

2023

Valberedningens förslag Timmerbyn 4, 2023 (PDF)

Protokoll BRF Timmerbyn 4, föreningsstämma 2023 (PDF)

Årsredovisning BRF Timmerbyn 4 2023 (PDF)

Revisionsberättelse BRF Timmerbyn 4 2023 (PDF)