BRF Timmerbyn 3

Bostadsrättsföreningen Timmerbyn 3 har 8 lägenheter om 51 andelar vardera. Osålda andelar ägs av Fjällinvest AB. Tre veckor, två på våren och en på hösten, avsätts för underhållsarbete.

 

BRF Timmerbyn 3

organisationsnr. 769629-2817

Fjällinvest AB

organisationsnr. 556426-8380

Fastighetsbeteckning

Västra Sälen 5:630

Styrelseledamöter

 

Bo_100x130.jpg

Bo Eriksson
070-529 65 04 
be@skistar.com

Patrick_100x130.jpg

Patrick Carlsson
072-542 36 33
patrick_carlsson@hotmail.com

Christer_Eriksson.jpg

Christer Eriksson
070-517 78 38
christererikssonse@gmail.com

Magnus_100x130.jpg

Magnus Toresand
070-259 85 42
magnus.toresand@rb.se

Revisor

Anders Lindholm

Valberedning

 

Per-Jan Carlsson

070-559 63 93
pj@faroevent.se

Stadgar, BRF Timmerbyn 3

Årsredovisning Timmerbyn 3, 2020 (PDF)

Årsredovisning Timmerbyn 3, 2021 (PDF)

Protokoll BRF Timmerbyn 3, föreningsstämma 2021 (PDF)

Valberedningens förslag Timmerbyn 3, 2022 (002) (PDF)

Protokoll BRF Timmerbyn 3, föreningsstämma 2022 (PDF)