BRF Timmerbyn 3

Bostadsrättsföreningen Timmerbyn 3 har 8 lägenheter om 51 andelar vardera. Osålda andelar ägs av Fjällinvest AB. Tre veckor, två på våren och en på hösten, avsätts för underhållsarbete.

BRF Timmerbyn 3

organisationsnr. 769629-2817

Fjällinvest AB

organisationsnr. 556426-8380

Fastighetsbeteckning

Västra Sälen 5:630

Styrelseledamöter

 

Bo_100x130.jpg

Bo Eriksson
070-529 65 04 
be@skistar.com

Patrick_100x130.jpg

Patrick Carlsson
072-542 36 33
patrick_carlsson@hotmail.com

Christer_Eriksson.jpg

Christer Eriksson
070-517 78 38
christererikssonse@gmail.com

Magnus_100x130.jpg

Magnus Toresand
070-259 85 42
magnus.toresand@rb.se

 


Nina Quist
070-319 48 26
nina-quist@outlook.com

Valberedning

 

Per-Jan Carlsson

070-559 63 93
pj@faroevent.se

Stadgar, BRF Timmerbyn 3

Ekonomisk plan, BRF Timmerbyn 3 (PDF)

2022

Valberedningens förslag Timmerbyn 3, 2022 (002) (PDF)

Protokoll BRF Timmerbyn 3, föreningsstämma 2022 (PDF)

Årsredovisning BRF Timmerbyn 3 2022 (PDF)

Revisionsberättelse BRF Timmerbyn 3 2022 (PDF)

2023

Valberedningens förslag Timmerbyn 3, 2023 (PDF)

Protokoll BRF Timmerbyn 3, föreningsstämma 2023 (PDF)

Årsredovisning BRF Timmerbyn 3 2023 (PDF)

Revisionsberättelse BRF Timmerbyn 3 2023 (PDF)