Skattefrågor

SkiStar skickar inga uppgifter till Skattemyndigheten med automatik, det görs endast på begäran.

Du som hyr ut ditt boende via SkiStar på våra svenska skidorter beskattar din uthyrning enligt skattemyndigheternas regler, sök på korttidsuthyrning på skatteverket.se.

Mervärdesskatt = moms

Nedanstående information gäller om du hyr ut ditt boenden på våra svenska skidorter

SkiStar hanterar från och med säsongen 2017-2018 förmedling av boende enligt reglerna om förmedling i eget namn.

Förmedling i eget namn innebär i praktiken att du som uthyrare anses hyra ut ditt boende till SkiStar, som i sitt eget namn sedan vidareförmedlar boendet till gästerna.

När SkiStar gör en förmedling/bokning av gäst uppstår alltså dels en affär mellan dig och SkiStar dels en affär mellan SkiStar och gästen.

SkiStars bruttointäkt blir den hyra gästen betalar för boendet och din bruttointäkt blir den hyra SkiStar betalar till dig. SkiStars nettointäkt blir alltså mellanskillnaden mellan gästhyran exkl. moms och den hyra SkiStar betalar till dig. SkiStar redovisar utgående moms på bruttohyran till Skatteverket.

Om du som uthyrare ska redovisa utgående moms vid din uthyrning till SkiStar eller ej beror på om du anses bedriva momspliktig ”rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet” eller ej.

Bedömningen av om en enskild person/företag bedriver momspliktig verksamhet måste göras utifrån förutsättningarna i varje enskilt fall. SkiStar kan tyvärr inte hjälpa till med denna bedömning utan hänvisar till Skatteverket eller till privata skattekonsulter.

Genom att logga in på stugägarsidorna kan du följa bokningsläget för just ditt boende och även se din ersättning specificerad.

RUT-avdrag

Stugägare som är privatperson, ej juridisk person (företagsägda boenden), kan nyttja RUT via SkiStar. Du bokar och betalar avresestädning på plats i receptionen och meddelar att du vill ha skattereduktion. Du kan alltså inte förskottsbeställa städningen eller få den fakturerad i efterskott. Du kan också få RUT på din storstädning.