Skattefrågor

SkiStar sender ingen opplysninger til skattemyndighetene automatisk – det gjøres kun på forespørsel.

Du som leier ut overnattingsstedet ditt gjennom SkiStar på våre svenske skianlegg, beskatter utleien din etter skattemyndighetenes regler. Søk på korttidsutleie på skatteverket.se.

Merverdigavgift = moms

Følgende informasjon gjelder hvis du leier ut overnattingsstedet ditt på våre svensk skianlegg

SkiStar håndterer fra og med sesongen 2017–2018 formidling av overnatting etter reglene for formidling i eget navn.

Formidling i eget navn betyr i praksis at du som utleier anses å leie ut overnattingsstedet ditt til SkiStar, som i sitt eget navn deretter videreformidler overnattingsstedet til gjestene.

Når SkiStar gjør en formidling/bestilling til en gjest, oppstår det altså delvis en avtale mellom deg og SkiStar og delvis en avtale mellom SkiStar og gjesten.

SkiStars bruttoinntekt blir leien gjesten betaler for overnattingen, og bruttoinntekten din blir leien SkiStar betaler til deg. SkiStars nettoinntekt blir altså differansen mellom gjesteleien eks. mva og den leien SkiStar betaler til deg. SkiStar rapporterer utgående mva på bruttoleien til Skatteverket.

Hvis du som utleier skal rapportere utgående mva ved din utleie til SkiStar eller ikke, er avhengig av om du anses å drive momspliktig «romutleie i hotellstørrelse eller lignende virksomhet» eller ikke.

Vurderingen av hvorvidt en person / et firma bedriver momspliktig virksomhet må gjøres utfra forutsetningene i hvert enkelt tilfelle. SkiStar kan dessverre ikke hjelpe til med denne bedømmingen, men henviser til Skatteverket eller til private skattekonsulenter.

Ved å logge på hytteeiersidene kan du følge bestillingssituasjonen for overnattingsstedet ditt og til og med se erstatningen din spesifisert.

RUT-fradrag

Hytteeiere som er privatpersoner, ikke juridiske personer (bedriftseide overnattingssteder), kan bruke RUT via SkiStar. Du bestiller og betaler rengjøring ved avreise i resepsjonen og sier fra at du vil ha skattefradrag. Du kan altså ikke forhåndsbestille rengjøringen eller få den fakturert etterskuddsvis. Du kan også få RUT på storrengjøring.