SkiStar AB säkerhetsvillkor klätterpark 2021:05

Säkerhetsvillkor för våra klätterparker i Sälen, Åre, Vemdalen, Hammarbybacken, Trysil och Hemsedal.

SkiStar AB:s, org.nr 556093–6949, 780 91 Sälen, VATNO SE556093694901, tel.: 0280-880 50, e-post: skistar@skistar.com (”SkiStar”) säkerhetsvillkor gäller mellan SkiStar, och den som själv, eller genom annan, träffar avtal med SkiStar (”Gäst”) vid köp av entré till Klätterparken.

Som gäst i SkiStars Klätterparker behöver du godkänna att du tagit del av parkens säkerhetsvillkor före du genomför din aktivitet. Som bokare för andra gäster på samma bokningsnummer måste du vara säker på att även dessa gäster tagit del av, och godkänt, gällande säkerhetsvillkor samt att du har tillåtelse att lämna de uppgifter som krävs för att fullgöra bokningen. För vetskap om hur vi behandlar personuppgifter, läs vår integritetspolicy.

Allmänna regler

 • Klätterparken i Sälen - du måste vara minst 80 cm lång
 • Klätterparken i Åre - du måste vara minst 120 cm lång
 • Klätterparken i Hammarbybacken - du måste vara minst 110 cm lång
 • Du får inte väga över 120 kg
 • Du får inte vara gravid, ha problem med hjärta eller nacke/rygg
 • Du får inte vara påverkad av alkohol eller andra droger
 • Person under 18 år måste vara i målsmans sällskap eller ha målsmans godkännande för att delta
 • Du har det fulla ansvaret för att du/din minderårige följer SkiStars säkerhetsregler och på så vis utför aktiviteten på ett säkert sätt

Innan aktiviteten

 • Du måste ha godkänt SkiStars säkerhetsregler
 • Du måste ha genomgått en instruktörsledd säkerhetsgenomgång innan du får börja klättra
 • Du ska sätta upp långt hår och ta av eventuell halsduk
 • Du ska bära oömma kläder och lägga undan lösa föremål. SkiStar ansvarar inte för eventuella skador på kläder, personliga föremål eller stulen/borttappad egendom

Under aktiviteten

 • Klätterselen ska hela tiden sitta åt
 • Om selen tagits av eller lossats ska den alltid kontrolleras av parkens personal innan du får ge dig upp på banorna igen
 • Du måste alltid vara säkrad uppe på banorna. Följ instruktionerna som ges i säkerhetsgenomgången
 • På klätterparken i Åre får endast en person får uppehålla sig på ett hinder åt gången. På övriga destinationers klätterparker får två personer uppehålla sig på ett hinder åt gången (med undantag för ziplines och rolling games)
 • Tre personer får uppehålla sig på en plattform samtidigt
 • När du ger dig ut på linbanan ska du försäkra dig om att det inte är någon annan person framför dig på banan

Gästen är väl införstådd med att SkiStar inte kan hållas ansvariga för konsekvenserna om villkoren inte följs. Gästen är också införstådd med att Gästen, eller annan deltagare under Gästens bokning, när som helst kan bli avvisad från SkiStars klätterpark, utan återbetalning av entrébiljetten, om villkoren inte följs.