Vanliga frågor

Här finner du svar på de vanligaste frågorna vi får gällande rekrytering.

HUR GAMMAL MÅSTE JAG VARA FÅR ATT FÅ ARBETA PÅ SKISTAR?

För att få arbeta hos oss på SkiStar ska du ha fyllt 16 år. Vissa tjänster har andra ålderskrav, detta framgår i så fall i annonsen. Vi har ingen övre gräns när det gäller ålder, hos oss finns det ett jobb för alla! För att hyra personalboende av oss har vi ett krav på att du har fyllt 18 år. Vi har en genomsnittsålder på 28 där den stora massan är mellan 20-29. Medarbetarna består av 51 % män och 49% kvinnor. Vi strävar efter att nå en 50/50 fördelning på våra avdelningar då vi ser att en jämnare fördelning och mångfald ger bäst fungerade arbetsgrupper.

HUR MÅNGA JOBBAR PÅ SKISTAR?

Vi har ungefär 600 tillsvidareanställda medarbetare och anställer ca 2400 säsongsmedarbetare varje vinter och ungefär 500 säsongmedarbetare varje sommar. 

ÄR DET MÅNGA SOM KOMMER TILLBAKA YTTERLIGARE EN SÄSONG?

Ja, det är många som väljer att komma tillbaka ytterligare en säsong. Vanligtvis har vi runt 60% återkommande medarbetare varje vinter. 

NÄR BÖRJAR OCH SLUTAR SÄSONGERNA?

Sommarsäsongen drar igång under juni månad och avslutas under augusti/september och vintersäsongen påbörjas i början av december och avslutas under april.

NÄR KAN MAN ANSÖKA OM SÄSONGSJOBB?

Lediga tjänster annonseras alltid på vår karriärsida, ofta pågår löpande processer året om. När det gäller säsongsverksamheten så är ansökningsperioden inför vintersäsongen 15 augusti - 15 september. Inför sommarsäsongen är ansökningsperioden i början av februari.

KAN MAN SÖKA FLERA TJÄNSTER?

Ja, men vi rekommenderar dig att söka de tjänster du är mest intresserad av och där du kan nyttja dina erfarenheter, kunskaper och intressen på bästa sätt. Det är bättre att söka rätt jobb och utveckla din ansökan och ge oss en bild av vem du är istället för att söka många jobb.

KRÄVS SPECIFIKA KUNSKAPER ELLER UTBILDNING FÖR ATT SÖKA JOBB?

Oftast inte, men till vissa av våra tjänster krävs en utbildning inom den aktuella yrkesrollen. Ibland finns krav på specifika förkunskaper eller tidigare erfarenheter och ibland är dessa meriterande, alltså inte ett krav. Läs mer exakt vad som gäller för respektive tjänst i annonsen.

VILKA OLIKA TJÄNSTER FINNS DET INOM SKISTAR?

Vi har en bred verksamhet, som innefattas av:

Drift av fjällanläggningar, där vi har tjänster som:

 • Gästvärd i lift
 • Maskinförare 
 • Skidpatrullör 
 • Lifttekniker 
 • Snötillverkare 
 • Mekaniker 
 • Skid-och snowboardinstruktörer 
 • Barnaktivitetsledare inom vårt Valle koncept 
 • Butikssäljare 
 • Gästvärdar i skiduthyrning 
 • Kundservicemedarbetare 
 • Fastighetsskötare 
 • Elektriker
 • Stugservicemedarbetare

Lodge- & hotellverksamheten, där vi har tjänster som;

 • Hotellreceptionist 
 • Serveringspersonal 
 • Kock 
 • Köksmedarbetare 
 • Badvärd 
 • Spavärd
 • Spa/hud- och massageterapeut

Även om stora delar av vår verksamhet är säsongsbaserad så pågår mycket arbete året om och vi har även tjänster inom;

 • Ekonomi och IT 
 • Marknad och försäljning
 • HR

Inom våra olika områden har vi flertalet ledande positioner som tex. arbetsledare eller områdesansvariga eller för olika områden och arbetsgrupper.

MÅSTE MAN HA UTBIDLNING FÖR ATT JOBBA SOM SKIDINTRUKTÖR?

Ja, för att jobba som instruktör hos oss ska man ha skidinstruktörsutbildning steg 2 eller högre. Men du behöver inte ha utbildning för att söka jobbet, vi möjliggör utbildning till självkostnadspris innan anställningen börjar. 

HUR GÅR REKRYTERINGSPROCESSEN TILL?

Vi läser alla ansökningar och de kandidater som är aktuella för en intervju får en inbjudan. Intervjuerna genomför vi oftast digitalt. På SkiStar har vi olika typer av intervjuprocesser. Inför säsongsjobb så genomför vi oftast gruppintervjuer, där du deltar tillsammans med andra kandidater och sedan har du en personlig avstämning. I andra processer genomför vi personliga intervjuer i flera steg beroende på typ av tjänst.

NÄR FÅR MAN BESKED OM MAN ÄR AKTUELL FÖR INTERVJU?

Vi arbetar löpande under ansökningsprocessen, men senast i anslutning till sista ansökningsdag kan du vänta dig ett besked om inte annat har angetts när du skickat in din ansökan.

NÄR FÅR MAN BESKED OM MAN FÅTT JOBBET?

 Vid intervjutillfället får du mer information om tidsplanen och när du kan vänta dig ett besked.

VEM FÅR JOBBEN – VEM SÖKER VI?

Omöjligt att svara på men vi strävar efter att få stor mångfald inom våra affärsområden då gäller det både ålder, kön, etnisk bakgrund, intressen och personlighet. Vi har ofta många som arbetat tidigare hos oss som vill komma tillbaka så vi bygger arbetslagen utifrån den återkommande personalen och de behov som finns för att bygga så bra arbetslag som möjligt! Vi matchar kandidater mot den kravprofil och förkunskapskrav som finns kopplat till respektive tjänst. Det är viktigt att läsa annonsen noga och söka det jobb som matchar din personlighet, kunskaper och tidigare erfarenheter bäst.

NÄR BÖRJAR SÄSONGEN?

 Vintersäsongen drar igång vid jul, men innan dess ska introduktioner och utbildningar ske. Majoriteten av vintertjänsterna börjar i perioden slutet på november – mitten av december. Du kommer i samband med intervjutillfället att få mer information om vad som gäller för just den tjänst du sökt till. Sommarsäsongen börjar vid midsommar och introduktioner sker i mitten av juni. För oss är det viktigt att skapa en trygg arbetsplats för våra medarbetare och en trygg upplevelse för våra gäster därför genomför vi kontinuerliga drog och alkoholtester på våra medarbetare.

VAD INNEBÄR EN INTRODUKTION?

Introduktion innebär information och utbildning för att du ska få rätt förutsättningar att kunna genomföra jobbet på bästa sätt. Introduktionen sker både digitalt via webbaserade utbildningar men också fysiskt på plats på destinationen.

NÄR FÅR JAG MITT ANSTÄLLNINGSAVTAL?

Du kommer att få ditt avtal inför din anställning i god tid innan du börjar jobba, ofta ca 1-2 veckor före anställningen börjar. Vi använder oss ofta av e-signering vilket underlättar och gör processen snabbare och smidigare.

VAD HAR MAN FÖR LÖN?

 Vi följer avtalslöner. För våra svenska destinationer är vi kollektivanslutna till HRF-avtal vad det gäller våra kollektivanställda samt anslutna till avtal med Unionen vad det gäller våra tjänstemän. För våra norska destinationer jobbar vi med Tariffavtalet för Skianlegg och även ett lokalt framtaget Fellesavtal som vi utgår ifrån i ex. lönesättning för våra medarbetare i Norge.

HUR SER ARBETSTIDERNA UT?

Arbetstiderna skiljer sig beroende på vilken roll och arbetsuppgift man har. Men majoriteten arbetar enligt våra öppettider i anläggningen, men vi har även en del som jobbar utanför öppettider kopplat till underhållsarbete för att skapa förutsättningar tex. maskinförare som preparerar våra backar. 

HUR MYCKET JOBBAR MAN?

Som anställd har man alltid ett arbetsschema och i anställningsavtalet, en sysselsättningsgrad som är beräknad på hela anställningsperioden. Vi följer givetvis alla arbetstidsregler och tillämpar kollektivavtal.

HUR FUNGERAR DET MED BOENDE? KAN MAN HYRA PERSONALBOENDE? 

Ja, om du fyllt 18 år kan du hyra personalboende. Hyreskostnaden varierar mellan 3000-6000 kr/månad. Tillgängligheten och storleken på våra personalboenden ser olika ut på våra destinationer. De allra flesta boenden är kollektiva boenden som du delar med andra. Möjligheten för säsongsmedarbetare att hyra personalboende varierar mellan destinationerna, där vi som arbetsgivare inte kan erbjuda alla boende men hjälper vi till med att ex. förmedla kontakter för att hyra boende privat.

MÅSTE MAN HA ETT FJÄLLINTRESSE SOM SKIDÅKNING ELLER CYKLING TEX?

Det är inte ett krav men såklart en stor fördel att ha cykel/skid- och friluftsintresse när man jobbar hos oss då vår vision är att "skapa minnesvärda fjällupplevelser" till våra gäster.

VAD FÅR MAN FÖR UTRUSTNING I JOBBET?

Vi tillhandhåller arbetskläder och den utrustning som krävs för att genomföra arbetsuppgiften, detta varierar alltså beroende på tjänst.

FINNS DET SPECIFIKA SPRÅKKRAV FÖR ATT JOBBA PÅ SKISTAR?

 Ja, för många av våra tjänster. Då 75 % av våra gäster kommer från Skandinavien så måste man kunna göra sig förstådd på något av våra skandinaviska språk; svenska, norska eller danska. Att vara flerspråkig är dock en stor merit. Specifika språkkrav framgår i annonsen.

MÅSTE JAG HA KÖRKORT?

Körkort är inget krav förutom i vissa tjänster, men alltid bra att ha då våra destinationer är ganska vidsträckta.