Vanliga frågor

Här finner du svar på de vanligaste frågorna vi får gällande rekrytering.

Hur gammal måste jag vara får att få arbeta på SkiStar?

För att få arbeta hos oss på SkiStar ska du ha fyllt 16 år. Vissa tjänster har andra ålderskrav, detta framgår i så fall i annonsen. För att hyra personalboende av oss har vi ett krav på att du har fyllt 18 år.

Hur ser genomsnittsmedarbetaren ut?

Vi har en genomsnittsålder på 28 där den stora massan är mellan 20-29. Medarbetarna består av 51 % män och 49% kvinnor. Vi strävar efter att nå en 50/50 fördelning på våra avdelningar då vi ser att en jämnare fördelning och mångfald ger bäst fungerade arbetsgrupper.

När börjar och slutar säsongerna?

Sommarsäsongen drar igång under juni månad och avslutas under september och vintersäsongen påbörjas i början av december och avslutas under april.

När kan man ansöka om säsongsjobb?

Lediga tjänster annonseras alltid på vår karriärsida, ofta pågår löpande processer året om. När det gäller säsongsverksamheten så är ansökningsperioden inför vintersäsongen 15 augusti - 15 september. Inför sommarsäsongen är ansökningsperioden i början av februari.

Hur många jobb kan jag söka?

Hur många du vill, men vi rekommenderar dig att söka de tjänster du är mest intresserad av och där du kan nyttja dina erfarenheter, kunskaper och intressen på bästa sätt. Bättre att söka rätt jobb och utveckla din ansökan och ge oss en bild av vem du är istället för att söka många jobb.

Krävs specifik utbildning för att söka jobb?

Till vissa av våra tjänster krävs en utbildning inom den aktuella yrkesrollen. Till vissa tjänster är det ett förkunskapskrav och till vissa är det meriterande. Ofta anordnar vi utbildning inför säsongens start, då är utbildningen inte ett krav för att söka jobbet, det kan vara t.ex. skidinstruktörsutbildning. Läs mer exakt vad som gäller i respektive annons.

Hur går rekryteringsprocessen till?

Vi läser alla ansökningar och de kandidater som är aktuella för en intervju får en inbjudan. Intervjuerna genomför vi oftast digitalt.

På SkiStar har vi olika typer av intervjuprocesser. Inför säsongsjobb så genomför vi oftast gruppintervjuer, där du deltar tillsammans med andra kandidater och sedan har du en personlig avstämning.

I andra processer genomför vi personliga intervjuer i flera steg beroende på typ av tjänst.

När får man besked om man är aktuell för intervju?

Vi arbetar löpande under ansökningsprocessen, men senast i anslutning till sista ansökningsdag kan du vänta dig ett besked.

När får man besked om man fått jobbet?

Vid intervjutillfället får du mer information om tidsplanen och när du kan vänta dig ett besked.

Vem får jobben?

Omöjligt att svara på men vi strävar efter att få stor mångfald inom våra affärsområden då gäller det både ålder, kön, etnisk bakgrund, intressen och personlighet. Vi har ofta många som arbetat tidigare hos oss som vill komma tillbaka så vi bygger arbetslagen utifrån den återkommande personalen och de behov som finns för att bygga så bra arbetslag som möjligt!

Vi matchar kandidater mot den kravprofil och förkunskapskrav som finns kopplat till respektive jobb. Det är viktigt att läsa annonsen noga och söka de jobb som matchar dina kunskaper och tidigare erfarenheter bäst.

När börjar säsongen?

Vintersäsongen drar igång vid jul, men innan dess ska introduktioner och utbildningar ske. Majoriteten av vintertjänsterna börjar i perioden slutet på november – mitten av december.

Du kommer i samband med intervjutillfället att få mer information om vad som gäller för just den tjänst du sökt till. Sommarsäsongen börjar vid midsommar och introduktioner sker i mitten av juni.

För oss är det viktigt att skapa en trygg arbetsplats för våra medarbetare och en trygg upplevelse för våra gäster därför genomför vi kontinuerliga drog och alkoholtester på våra medarbetare.

Vad innebär en introduktion?

Introduktion innebär information och utbildning så att du ska få rätt förutsättningar att kunna genomföra jobbet på bästa sätt. Introduktionen sker både digitalt via webbaserade utbildningar men också fysiskt på plats på destinationen.

När får jag mitt anställningsavtal?

Du kommer att få ditt avtal inför din anställning i god tid innan du börjar jobba. Vi använder oss ofta av e-signering vilket underlättar och gör processen snabbare och smidigare.

Vad får jag i lön?

Vi är kollektivanslutna till HRF-avtal vad det gäller våra kollektivanställda samt anslutna till avtal med Unionen vad det gäller våra tjänstemän.

Hur ser arbetstiderna ut?

Arbetstiderna skiljer sig mellan de olika affärsområdena men de flesta arbetar enligt våra öppettider i anläggningen.

Hur fungerar det med boende? Kan man hyra personalboende?

Ja, om du fyllt 18 år kan du hyra personalboende. Hyreskostnaden varierar mellan 80-120 kr/dygn. Tillgängligheten och storleken på våra personalboenden ser olika ut på våra destinationer. De allra flesta boenden är kollektiva boenden som du delar med andra. Vi ser gärna att man har eget boende, då vi inte kan erbjuda personalboende till alla.

Måste man kunna cykla eller åka skidor?

Det är en fördel att ha cykel/skid- och friluftsintresse när man jobbar hos oss då vår vision är att "skapa minnesvärda fjällupplevelser" till våra gäster.

Måste jag kunna prata svenska/norska?

Ja, för många av våra tjänster. Då 75 % av våra gäster kommer från Skandinavien så måste man kunna göra sig förstådd på något av våra skandinaviska språk; svenska, norska eller danska. Att vara flerspråkig är dock en stor merit. Specifika språkkrav framgår i annonsen.

Måste jag ha körkort?

Körkort är inget krav förutom i vissa tjänster, men alltid bra att ha då våra destinationer är ganska vidsträckta.