Almindelige spørgsmål

Du skal være fyldt 16 år for at arbejde hos SkiStar. Nogle stillinger har andre alderskrav, det fremgår i givet fald af annoncen. For at kunne leje personaleindkvartering hos os kræver vi, at du er fyldt 18 år.

Vi har en gennemsnitsalder på 28 år, hvor den store masse er 20-29 år. Medarbejderne består af 51 % mænd og 49 % kvinder. Vi stræber efter at opnå en fordeling på 50/50 på vores afdelinger, da vi kan se, at en mere jævn fordeling og mangfoldighed giver de bedst fungerende arbejdsgrupper.

Sommersæsonen starter i juni måned og slutter i september, og vintersæsonen starter i begyndelsen af december og slutter i april.

Ledige stillinger annonceres altid på vores karriereside. Ofte er der løbende processer året rundt. Når det gælder sæsonaktiviteter, åbner ansøgningen til vintersæsonen i august. Før sommersæsonen åbner ansøgningen i februar.

Så mange du vil, men vi anbefaler, at du søger de stillinger, du er mest interesseret i, og hvor du kan udnytte dine erfaringer, viden og interesser bedst. Det er bedre at finde på det rigtige job og tilpasse din ansøgning for at give os et billede af, hvem du er i stedet for at søge mange stillinger.

Nogle af vores stillinger kræver uddannelse i erhvervsrollen. For visse stillinger er der krav om forkundskaber, og for nogle er det meritgivende. Ofte arrangerer vi uddannelse op til sæsonstart, så er uddannelsen ikke et krav for at søge stillingen. Det kan være f.eks. skiinstruktøruddannelse. Læs mere i den respektive annonce.

Vi læser alle ansøgninger, og de kandidater, der er aktuelle til et interview, får en invitation. Vi udfører normalt interviewene digitalt.

Hos SkiStar har vi forskellige typer interviewprocesser. Før sæsonjob gennemfører vi normalt gruppeinterview, hvor du deltager sammen med andre kandidater og derefter får en personlig samtale.

I andre processer gennemfører vi personlige interview i flere trin afhængigt af stillingen.

Vi arbejder løbende under ansøgningsprocessen, men du kan forvente at få besked senest ved den sidste frist for ansøgning.

Under interviewet får du flere oplysninger om tidsplanen, og hvornår du kan forvente at få besked.

Det er umuligt at besvare, men vi stræber efter at få stor mangfoldighed i vores forretningsområder både på alder, køn, etnisk oprindelse, interesser og personlighed. Vi har ofte mange, der tidligere har arbejdet hos os, og som gerne vil vende tilbage, så vi sammensætter arbejdsholdene ud fra de tilbagevendende medarbejdere og de foreliggende behov for at sammensætte så gode arbejdshold som muligt!

Vi matcher kandidaterne ud fra de krav og forkundskaber, der er knyttet til den respektive stilling. Det er vigtigt at læse annoncen omhyggeligt og søge de stillinger, der bedst matcher dine færdigheder og tidligere erfaringer.

Vintersæsonen starter op til julen, men inden da skal der være introduktion og uddannelse. De fleste vinterstillinger starter i perioden fra slutningen af november til midten af december.

Du får i forbindelse med interviewet flere oplysninger om, hvad der gælder for den stilling, du har ansøgt om. Sommersæsonen starter til midsommer, og introduktionen finder sted i midten af juni.

For os er det vigtigt at skabe en tryg arbejdsplads for vores medarbejdere og en tryg oplevelse for vores gæster, og derfor gennemfører vi løbende narkotika- og alkoholtest af vores medarbejdere.

Introduktion omfatter information og uddannelse, så du får de rette forudsætninger for at kunne udføre arbejdet bedst muligt. Introduktionen foregår både digitalt via webbaseret uddannelse, men også fysisk på destinationen.

Du får din kontrakt før din ansættelse i god tid, inden du begynder at arbejde. Vi bruger ofte e-signatur, hvilket gør processen hurtigere og lettere.

Vi er kollektivt tilknyttet HRF-overenskomster for vores overenskomstansatte samt tilknyttet aftale med Unionen for vores tjenestemandsansatte.

Arbejdstiderne er forskellige for de forskellige forretningsområder, men de fleste arbejder efter vores åbningstider på feriestedet.

Ja, hvis du er fyldt 18 år, kan du leje personaleindkvartering. Lejen ligger på 3000-6000 kr./måned. Tilgængeligheden og størrelsen af vores personaleboliger varierer mellem vores destinationer. De fleste indkvarteringsmuligheder er fællesindkvartering, hvor du deler med andre. Vi ser gerne, at man har egen indkvartering, da vi ikke kan tilbyde personaleindkvartering til alle.

Det er en fordel at have interesse i cykel/ski og friluftsliv, når du arbejder hos os, da vores vision er at "skabe mindeværdige fjeldoplevelser" for vores gæster.

Ja, for mange af vores tjenester, da 75 % af vores gæster kommer fra Skandinavien, skal du kunne gøre dig forståelig på et af vores skandinaviske sprog, svensk, norsk eller dansk. Men at være flersproget er et stort aktiv. Specifikke sprogkrav er angivet i annoncen.

Kørekort er ikke krav, bortset fra til visse stillinger, men er altid godt at have, da vores destinationer er ret vidtstrakte.