1. Anvendelse og definitioner 

Disse generelle købsbetingelser anvendes, når du som kunde ("kunden" eller "du") bestiller og køber en vare ("vare" eller "varer") med leverance i Danmark fra SkiStar AB (publ), organisationsnummer 556093-6949 ("SkiStar") og derigennem indgår en aftale om køb med SkiStar. Udover det, der fremgår af gældende lovgivning, vil disse generelle købsbetingelser ("betingelserne") udtømmende regulere det, der gælder for kundens køb af varer.

Kunden skal altid acceptere betingelserne for at kunne bestille varer. Personer, der ikke er fyldt 18 år, må ikke bestille varer fra SkiStar uden godkendelse af værge.  

2. Bestilling og indgåelse af aftale om køb

Kunden kan bestille varer via SkiStars webside på www.skistarshop.com ("websiden") eller via SkiStars kundeservice. Aftale om køb anses for indgået, når kundens bestilling er bekræftet af SkiStar via e-mail til den e-mailadresse, som kunden har angivet ved bestillingen eller ved tidligere registrering hos SkiStar. Ved bestilling af en vare anses kunden for at have accepteret disse betingelser.

Kunden har ansvaret for at angive korrekte og fuldstændige person- og kontaktoplysninger i forbindelse med bestilling af varer eller, hvis kunden er en tilbagevendende SkiStar-kunde, sørge for, at tidligere angivne oplysninger er korrekte og fuldstændige.

3. Priser og afgifter

Prisen for forskellige varer samt pålagte afgifter angives i DKK inklusive meromsætningsafgift (moms), og specificeres i forbindelse med de forskellige varer på websiden. Der kan forekomme særskilte gebyrer for fakturaudformning, forarbejdning af varer (fx montering af bindinger på ski) og for varer, som bestilles men ikke afhentes af kunden. Sådanne gebyrer angives på websiden i forbindelse med de forskellige varer.

Mere information om disse omkostninger angives her.

4. Information

Der kan forekomme fejl i den information, der gives vedrørende lagerstatus og/eller priser på de forskellige varer. Såfremt en vare er udsolgt, er udgået eller af andre årsager ikke er tilgængelig, har SkiStar ret til at hæve en indgået købsaftale med kunden.

Begge parter har ret til at hæve aftalen, såfremt den pris, der er angivet på tidspunktet for indgåelse af købsaftalen, har været fejlagtig, forudsat at en sådan ophævelse sker inden for fem (5) arbejdsdage fra, at den fejlagtige pris er kommet til den aktuelle parts kendskab. 

SkiStar garanterer ikke, at de billeder eller de produktoplysninger, der vises for forskellige varer på websiden eller på andre stedet præcis gengiver den aktuelle vares udseende og/eller beskaffenhed.

5.  Leverance

Når en vare er bestilt, kan kunden enten afhente varen eller bestille transport af varen fra SkiStar i henhold til følgende:

Småpakke:
Varerne sendes til det udleveringssted, der ligger nærmest den postadresse, som kunden har angivet som leveringsadresse. Når pakken kan afhentes på udleveringsstedet, sendes en SMS med oplysninger om løbenummer til det mobiltelefonnummer, der blev angivet ved bestillingen. Ved afhentning af forsendelsen skal der fremvises gyldigt id.

Hjemkørsel:
For varer, som på grund af deres størrelse eller vægt ikke kan sendes til et udleveringssted, tilbydes hjemkørsel. Advisering ved hjemkørsel sker pr. telefon. Som hjemkørsel anses almindelig leverance til adressens hoveddør eller grundskel (dvs. ikke levering ind i en lejlighed eller et hus).

Afhentning i SkiStar-butik:
Varerne kan afhentes i en af kunden valgt SkiStarshop Concept Store på en af SkiStars destinationer. Denne mulighed er altid omkostningsfri. Ved afhentning skal der fremvises gyldigt id og kvittering.

Adresser og åbningstider til SkiStars butikker angives her.

Udlevering til hytten:
Få din bestilling leveret til hytten* i forbindelse med din ankomst. For at kunne vælge leveringsmuligheden ”Udlevering til hytte” skal du være logget ind på ”min side”, have booket en hytte med ankomst inden for tre uger samt gennemføre bestillingen på skistarshop.com seneste to dage inden ankomst.

Hvis du vælger at få din bestilling leveret til hytten, kører vi ud med den, den dag du ankommer. Denne leveringsmulighed er helt omkostningsfri.

*Gælder kun udvalgt indkvartering i Sälen, der er bestilt via skistar.com. Hvis alternativet ”Udlevering til hytte” ikke kan vælges ved kassen (indenfor tidsperioden angivet ovenfor), kan vi desværre ikke levere til din hytte.

Priser for de forskellige leveringsmuligheder angives her.

Ved levering af småpakke eller ved hjemkørsel er den normale leveringstid 4-7 arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor SkiStar har bekræftet kundens bestilling via e-mail. Såfremt varen skal monteres eller på anden måde ændres eller bearbejdes, er leveringstiden 7-10 arbejdsdage.

Ved afhentning af varen fra en SkiStarshop Concept Store er varen normalt tilgængelig 3-7 arbejdsdage fra SkiStars bekræftelse til kunden. I forbindelse med at kundens ordre sendes fra SkiStars lager, sendes en e-mail til den opgivne e-mailadresse. Såfremt en leverance forsinkes, skal kunden kontakte SkiStars kundeservice.

Ovennævnte leveringstider kan variere, og SkiStar fremsætter ingen garanti for leveringstider.

6. Eksterne transportfirmaer

SkiStar anvender eksterne transportfirmaer til levering af varerne. Kunden bestille dog leverancen og indgår aftale direkte med SkiStar, og kunden erlægger ligeledes betaling til SkiStar. De eksterne transportfirmaer vil dog i nogle tilfælde kontakte kunden for at aftale en specifik leveringsdato, indhente oplysninger om leveringsforhold m.m. 

7. Transportskader

SkiStar bærer ansvaret for varer, der beskadiges eller bortkommer under transport til kunden, dog med de begrænsninger, der følger af disse betingelser.

Risikoen for varen overgår til kunden, så snart kunden har kvitteret for varen fra det eksterne transportfirma, fra SkiStars butikker eller fra et tredjepartsudleveringssted. Såfremt kunden har aftalt med det eksterne transportfirma, at en vare skal afleveres på en afleveringsadresse uden personlig modtagelse, overgår risikoen for varen til kunden, når varen er afleveret.  

Kunden skal straks i forbindelse med afhentning eller modtagelse af varen nøje undersøge varen for at sikre, at varen ikke er beskadiget. Eventuelle skader eller mangler skal anmeldes og noteres på transportpapirerne, som det eksterne transportfirma/udleveringssted har. Derefter skal kunden kontakte SkiStars kundeservice. Kunden skal opbevare varens emballage og indpakning ved en transportskade.

8. Betaling

Kunden kan anvende følgende betalingsmetoder ved betaling for varerne: (I) kortbetaling via VISA, MasterCard, Maestro og Eurocard, (II) Klarna-faktura eller Klarna-afbetaling og (III) direkte betaling via bank.

Der tillægges ikke gebyrer for kort- eller fakturabetaling. Afregning mod faktura kræver, at kunden er over 18 år. Kunden må ikke have betalingsanmærkninger og/eller tidligere ubetalte krav fra Klarna, som har ansvaret for SkiStars fakturering.

Såfremt en kortbetaling godkendes reserveres beløbet straks, og kunden får en ordrebekræftelse tilsendt til den angivne e-mailadresse. Beløbet trækkes fra kundens konto, når SkiStar afsender varen.

Ved eventuel returnering tilbagebetales beløbet til samme kort. Såfremt en kortbetaling ikke godkendes, annulleres din bestilling. Kontakt din bank eller kortudsteder, hvis du har spørgsmål til dette.

9. Ikke-afhentede pakker/forsendelser

Varer, der ikke er afhentet fra eksterne udleveringssteder eller fra SkiStars egne butikker inden for fjorten (14) dage fra første advisering til kunden, returneres til SkiStar (gælder også for SkiStars egne butikker, og kunden bør således ikke bestille varer med afhentning i butikker tidligere end tyve (20) dage før afhentning).

Såfremt varen returneres i henhold til ovenfor angivne tidsfrist, debiteres kunden et gebyr på DKK 299 for omkostninger til SkiStars administration, fragt, returfragt og håndtering. Ikke-afhentede pakker er ikke omfattet af fortrydelsesretten.

10. Reklamationer og ansvar for fejl

SkiStar har udelukkende ansvaret for oprindelige fejl og påtager sig intet ansvar for f.eks. fejl forårsaget af normalt slitage. Kunden skal reklamere en fejl til SkiStar inden for rimelig tid efter opdagelse af fejlen, dog senest tre (3) år fra kundens modtagelse af varen. Efter tre år mister kunden sin ret til at gøre fejl gældende. SkiStar forbeholder sig ret til, efter eget valg, enten at afhjælpe fejlen, fremskaffe en fejlfri vare eller kreditere kunden et beløb, som modsvarer værdien af den beskadigede eller bortkomne vare.

Kunden kan ikke gøre andre krav gældende mod SkiStar. Såfremt afhjælpning eller prisfradrag ikke kommer på tale, eller ikke sker inden for rimelig tid efter kundens reklamation af fejlen, kan kunden hæve købet. Ved hævning har kunden ret til at få det beløb, kunden har betalt SkiStar i forbindelse med købet, tilbagebetalt mod returnering af varen. Ved reklamation kan kunden kontakte SkiStars kundeservice.

11. Fortrydelsesret, returnering og ombytning

Forbrugere har altid fjorten (14) dages fortrydelsesret i henhold til fjernsalgsloven. For at kunden skal føle sig helt tryg ved sit køb tilbyder SkiStar tredive (30) dages fortrydelsesret fra tidspunktets for kundens modtagelse af varen eller en væsentlig del af den.

For muligheden for fuld tilbagebetaling eller ombytning skal varen være ubrugt, sendes tilbage i ubeskadiget originalemballage, være mærket med samtlige etiketter og returneres sammen med samtlige medfølgende vejledninger. Det er vigtigt at der anvendes yderemballage, og at tape eller andet materiale ikke klæbes på originalemballagen. Tilbagesendes varen i dårligere stand, har SkiStar ret til at fratrække et værdiforringelsesbeløb. Dette gælder også skader på originalemballage og etiketter.

Ved køb af hygiejneartikler, undertøj og badetøj må forseglingen ikke være brudt. Fortrydelsesretten gælder ikke varer, der er fremstillet eller ændret i henhold til kundens specielle ønsker, fx montering af ski. Efter modtagelse og godkendelse af returvaren vil tilbagebetaling ske inden for fjorten (14) dage fra det tidspunkt, hvor SkiStar modtog returvaren. Tilbagebetaling sker udelukkende ved indsættelse på bankkonto og ikke i form af kontanter. Omkostninger til tjenester tilknyttet leverancen, som fx fragtgebyrer, tilbagebetales ikke ved returnering.

Ved returnering og bytte står kunden for risikoen for varen under returtransporten, indtil SkiStar har modtaget varen. Kunden skal emballere og håndtere varen på en sådan måde, at den ikke beskadiges under transporten.

For at muliggøre en eventuel returnering eller ombytning skal kunden kunne vise, at købet er sket fra SkiStar. SkiStar anbefaler, at kunden gemmer ordrebekræftelse og betalingsreference som bevis på køb.

Hvis kunden ønsker at benytte sig af fortrydelsesretten, skal vejledningen i pakken følges i forbindelse med bestilling. Yderligere oplysninger om tilgang med hensyn til returvarer kan findes her. Kunden skal gennemføre disse instruktioner inden fristens udløb for at fortrydelsesretten kan anses som udøvet i tide.

Ved returnering debiteres en fragtpris på DKK 49 i form af, at SkiStar mindsker tilbagebetalingsbeløbet. SkiStar betaler for én ombytning pr. forsendelse. under forudsætning af, at SkiStars returfragtseddel anvendes. Anvendes SkiStars returfragtseddel ikke, har SkiStar efterfølgende ingen mulighed for at godtgøre returfragtomkostningerne.

For oplysninger eller hjælp til returnering, som ikke omfattes af returseddel og fri fragt bedes du kontakte SkiStars kundeservice.

12. Force Majeure og ansvarsbegrænsning 

Såfremt SkiStar forhindres i at opfylde sine forpligtelser i henhold til disse betingelser på grund af forhold, som SkiStar ikke råder over, som fx krig, arbejdskampe, lockout, brand, oversvømmelse, transport- eller energimangel, myndighedstiltag eller ny eller ændret lovgivning, er SkiStar ikke bundet af skadeserstatning og andre følgevirkninger, forudsat at SkiStar inden for rimelig tid informerer kunden om situationen. Så snart hindringen er ophørt, skal forpligtelsen opfyldes på aftalt måde. Såfremt en sådan forsinkelse overstiger to måneder, har både kunden og SkiStar ret til at hæve aftalen med umiddelbar virkning uden at være forpligtet til at betale skadeserstatning.

Udover hvad der er fastlagt i disse betingelser, og hvad der følger af ufravigelig forbrugerretlig lovgivning har SkiStar intet ansvar i forhold til kunden for fejl, forsinkelser eller skader. SkiStar er udelukkende ansvarlig for skader, som kunden ikke har kunnet begrænse eller undgå. Desuden bærer SkiStar aldrig ansvaret for tab vedrørende erhvervsaktiviteter.

13. Personlige oplysninger

HER KAN DU LÆSE VORES INTEGRITETSPOLITIK I SIN HELHED » 

Hvilke personoplysninger indsamler vi og hvorfor

Personoplysninger er alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til en fysisk person, der er i live. Det er f.eks. navn, CPR-nummer, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. Det kan også være bestillingsnummer og IP-nummer, hvis det kan knyttes til fysiske personer.

Oplysninger, som indsamles for at administrere en bestilling

Når du bestiller et produkt hos SkiStar, indsamler vi personoplysninger fra dig for at fuldføre din bestilling

Hvis bestillingen omfatter børn, indsamler vi også oplysninger om barnet, forudsat at det er nødvendigt for at fuldføre bestillingen. Eksempler på sådanne oplysninger kan være

▪ Identitetsoplysninger, f.eks. navn, CPR-nummer, adresse

▪ Kontaktoplysninger, f.eks. adresse og e-mailadresse

▪ Bestillingsoplysninger, f.eks. reservationsnummer, rejsens længde, destination, og hvilke produkter du har bestilt

▪ Oplysninger om dine køb, herunder hvad du har købt, hvornår og hvor du købte det, hvordan du betalte samt kreditkortoplysninger eller andre betalingsoplysninger

▪ Billede af dig, som kun benyttes, når du køber et sæsonkort for at sikre, at SkiPasset ikke misbruges.
Du kan også vælge at uploade et profilbillede på Min side.

▪ Helbredsoplysninger, f.eks. højde, vægt og skostørrelse for at kunne tilpasse f.eks. skiudlejning

▪ Løbsstatistik, hvis du vælger at registrere dit SkiPass på Min side

 
Oplysninger, som indsamles ved personlig kontakt

Vi indsamler personoplysninger, når du kontakter os for at administrere kundeforholdet mellem os. Først og fremmest indsamler vi personoplysninger, der er nødvendige for at kunne besvare dine spørgsmål eller håndtere din sag. 

Når du ringer til vores kundeservice, optager vi samtalen og gemmer optagelsen i 31 dage, derefter anonymiseres samtalen og er således ikke identificerbar. Formålet med at optage samtalen er for at kunne hjælpe med at besvare spørgsmål, du måtte have i forbindelse med din bestilling. Vi kan også bruge samtalerne til intern uddannelse og udviklingsarbejde.


Oplysninger, som indsamles via Mine sider

Hvis du registrerer dig med et bruger-id på skistar.com (Mine sider), indsamler vi din e-mailadresse for at kunne oprette login. På Min side kan du derefter administrere dine oplysninger.

Oplysninger, som indsamles, når du abonnerer på vores nyhedsbrev

Hvis du vælger at abonnere på vores nyhedsbrev, indsamler vi dit navn og e-mailadresse for at sende nyhedsbrevet. Hvis du vælger at give dem, indsamler vi også oplysninger om dit postnummer og bopælsland.


Oplysninger, som indsamles ved brug af vores digitale tjenester

Når du bruger nogen af vores hjemmesider, vores apps eller andre digitale tjenester fra os, indsamler vi oplysninger om din brug af tjenesterne. Nogle af disse oplysninger kan være personoplysninger, f.eks. dit IP-nummer, hvis det kan knyttes til fysiske personer. Vi indsamler også oplysninger om, hvordan du navigerer rundt i tjenesten, hvilke søgninger du foretager, og hvilke produkter du er interesseret i. Hvis du er logget ind på Mine sider eller giver oplysninger, der gør det muligt for os at identificere dig, kobler vi oplysninger om dine brugsmønstre sammen med andre oplysninger, vi har indsamlet om dig. Du kan finde mere information om typen af oplysninger, der indsamles i forbindelse med brugen af vores digitale tjenester i vores cookiepolitik. Du kan også vælge at uploade et profilbillede på Min side.


Oplysninger, der indsamles fra en anden person end dig selv

Ved bestilling og ved kontakt med os af forskellige årsager kan det forekomme, at en person giver personoplysninger om en eller flere gæster i et rejseselskab. Vi antager, at den person, som giver oplysningerne, har alle enkeltpersoners samtykke til at videregive disse personoplysninger. Hvis du ikke selv har foretaget en bestilling, men en anden har foretaget en bestilling, som du er medtaget i, indsamler vi personoplysninger om dig fra denne person. Når du giver personoplysninger om andre gæster, skal du sørge for, at disse gæster samtykker til det, og at du har tilladelse til at give oplysningerne. Hvis det er muligt, bør du også sørge for, at de forstår, hvordan deres personoplysninger kan blive brugt af os.

Hvordan vi bruger og gemmer dine oplysninger 

SkiStars retsgrundlag til at behandle dine personoplysninger

SkiStar behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med loven. Det kan forekomme at samme personoplysning behandles baseret på flere retsgrundlag, f.eks. opfyldelsen af en kontrakt, baseret på en interesseafvejning eller et specifikt samtykke fra dig, eller baseret på, at oplysningen er nødvendig for at opfylde andre retlige forpligtelser. Det betyder, at selvom du tilbagekalder dit samtykke og den behandling, som er baseret på samtykket ophører, kan det stadig være nødvendigt at gemme personoplysningen til andre formål, hvor personoplysningen stadig skal bruges. Vi behandler primært dine oplysninger for at opfylde en aftale, hvori du er part, f.eks. en bestilling.

Administration af din rejse

For at kunne levere de tjenester og produkter, du har bestilt fra os (dvs. opfylde aftalen), bruger vi dine personoplysninger på forskellige måder. Oplysningerne bruges til at udstede bestillingsbekræftelsen og andre rejsedokumenter, for at gennemføre bestilling af indkvartering og gennemføre betalingen af de produkter, du har bestilt. Afhængigt af hvad du har bestilt, f.eks. skileje, SkiPass, togbilletter eller lignende, bruges oplysningerne ligeledes til at levere disse produkter.

Administration af din bestilling inkluderer også brug af dine oplysninger til regnskab, afregning og revision, kredit eller andre verificeringer af betalingskort og toldkontrol (dvs. opfylde retlige forpligtelser).

For at give dig med kundeservice

Vi bruger dine personoplysninger til servicere dig, hvis du kontakter os med spørgsmål, kommentarer eller f.eks. klager. Vi bruger dit navn og bestillingsnummer til at identificere dig og din bestilling. Vi bruger dine kontaktoplysninger, f.eks. e-mailadresse og telefonnummer, til at kontakte dig i forbindelse med spørgsmål og sager. Vi gør dette for at kunne opfylde aftalen med dig og baseret på vores legitime interesser i at give dig god service. Vi kan også bruge de andre personoplysninger, vi har indsamlet om dig, til at håndtere dit spørgsmål eller din sag, afhængigt af hvad der er relevant i det enkelte tilfælde.

Udsendelse af oplysninger

Når du har foretaget en bestilling hos os, bruger vi dine personoplysninger til at sende dig en e-mailbekræftelse, vigtige oplysninger om dit kommende ophold og tilbud relateret til produktet (dvs. for at opfylde aftalen og baseret på vores legitime interesse i at markedsføre vores produkter og tjenester).

Markedsføring og personificering

Vi vil gerne sende relevante tilbud og nyheder om vores produkter og tjenester. Oplysninger, såsom information om dine tidligere køb, browsingvaner og søgeindstillinger, kan bruges af SkiStar til at kontakte dig via post, e-mail eller telefon i forbindelse med markedsføring. På den måde kan vi skræddersy vores kommunikation, så den bliver mere relevant for dig. Vi kan også sende dig oplysninger om samarbejdspartneres produkter og tjenester, som vi mener kan være af interesse for dig.

Hvis du ikke vil modtage markedsføring fra os, kan du til enhver tid framelde det under indstillingerne på Min side. 

Udvikling af tjenester og service

Vi bruger de oplysninger, vi indsamler om vores kunder, til at udvikle og forbedre vores produkter og tjenester. Det gælder både vores digitale tjenester, hvor vi analyserer brugeradfærd at udvikle, den måde vi præsenterer oplysninger, tilbud og designer funktioner på.

Primært bruger vi anonyme eller anonymiserede oplysninger på et aggregeret niveau til at udføre denne form for analyse. Det kan dog forekomme, at vi også bruger personoplysninger, vi har indsamlet, hvis det er relevant. Det gør vi for at opfylde vores aftale med dig og baseret på vores berettigede interesse i at forbedre vores tjenester og vores service.

Lovkrav

Behandling af dine personoplysninger kan slutteligt også forekomme, så vi kan opfylde forpligtelser i henhold til love og forordninger, f.eks. med hensyn til sikkerhed og regnskabsaflæggelse.

Opbevaringsperioder

Vi gemmer aldrig oplysninger længere, end vi har brug for, og vi bruger kun dine personoplysninger til de formål, der fremgår af denne politik. Derefter sletter vi dine personoplysninger på en sikker måde. Samme personoplysninger kan dog gemmes flere forskellige steder til forskellige formål. Det betyder, at vi kan slette en oplysning fra et system, når den ikke længere behøves der, mens oplysningen fortsat kan være gemt i et andet system, hvor den stadig har et formål i dette specifikke system. Hvis oplysningerne er nødvendige efter denne periode til analytiske, historiske eller andre legitime kommercielle formål, tager vi passende foranstaltninger til at anonymisere disse oplysninger, således at de ikke længere udgør personoplysninger.

De personoplysninger, vi indsamler under en bestilling, gemmes i vores kundedatabase i fem år. Hvis du er inden for fem år efter hjemkomsten fra denne rejse foretager en ny bestilling, gemmes oplysninger om tidligere bestillinger/produkter i yderligere fem år. Personoplysninger gemmes som udgangspunkt til markeds- og kundeanalyser, til statistikformål og for at give dig en bedre bestillingstilbud og bedre service. Personoplysninger gemmes også for at gøre det muligt at opfylde lovkrav, der findes for pakkerejser, og for at kunne finde dokumentation om bestillingen ved en eventuel reklamation. Ved reklamationer kan visse oplysninger blive gemt i ti år, så vi har mulighed for at kunne forsvare os mod retskrav.

Hvis du har registreret dig til at modtage vores nyhedsbrev, opbevarer vi de oplysninger, der er nødvendige for at kunne administrere dette, så længe du ikke afmelder dig nyhedsbrevet eller giver os besked om, at du ikke længere vil modtage det. Du kan når som helst du framelde dig nyhedsbrevet via Min side.

Oplysninger fra Min side gemmes, så længe du har en aktiv profil.

Hvis din telefonsamtale med os optages, gemmer vi telefonsamtalen i 30 dage.

I henhold til loven er vi forpligtede til at bogføre og gemme visse oplysninger, der udgør regnskabsmæssige oplysninger. Vi skal derfor gemme disse oplysninger i ca. syv år.

Videregivelse af personoplysninger

For at kunne fuldføre den bestilling, du har foretaget hos os, kan det være nødvendigt at dele dine personoplysninger med vores underleverandører og samarbejdspartnere. Vi deler kun personoplysninger med disse, i det omfang det er nødvendigt for, at de kan udbyde deres tjenester til dig og os, og de får kun adgang til de personoplysninger, der er nødvendige.

Tjenesteleverandører

For at opfylde formålene med vores behandling af dine personoplysninger deler vi dine personoplysninger med virksomheder, der leverer tjenesteydelser til SkiStar, f.eks. til at håndtere forsendelse og levering af dine varer. Disse virksomheder må kun behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med vores udtrykkelige instruktioner og må ikke bruge dine oplysninger til deres egne formål. De er også påkrævet ved lov og aftale at beskytte dine personoplysninger.

Aftalepartnere og IT-leverandører

Vi bruger en række forskellige IT-tjenester og IT-systemer i vores virksomhed. I nogle af disse lagres og håndteres personoplysninger. Vi beskytter dine oplysningers integritet og sikkerhed ved alle sådanne former for håndtering. Nogle systemer er installeret lokalt hos os, og det er kun vores medarbejdere, der har adgang til oplysningerne. I disse tilfælde foretages der ingen overførsler til tredjemand. Nogle systemer er dog cloud-løsninger eller er installeret hos leverandøren og indebærer, at vi videregiver personoplysninger til leverandøren. I disse tilfælde er leverandøren vores databehandler og håndterer oplysningerne på vores vegne og i henhold til vores instruktioner.

Webanalysevirksomheder

Vi bruger eksterne leverandører til personificering og analyse af brugeradfærd på vores hjemmesider og til brugerfeedback. Disse virksomheder håndterer personoplysninger som databehandler på vores vegne. De oplysninger, det drejer sig om, er frem for alt oplysninger, der indsamles via cookies og håndteres på et anonymt og aggregeret niveau.

Agenter og digitale partnere

Når du bestiller en rejse med SkiStar via et rejsebureau eller et hjemmeside (digital partner), som vi samarbejder med til markedsføring af vores rejser, kan det forekomme, at du giver personoplysninger til rejsebureauet eller hjemmesiden. De respektive aktører er ansvarlige for og håndterer disse personoplysninger i overensstemmelse med deres fortrolighedspolitik.

Når du bestiller gennem en agent, giver du selv dine personoplysninger til agenten og accepterer, at agenten behandler disse i sin virksomhed. Agenten kan derfor identificere dig, f.eks. ved hjælp af dit bestillingsnummer. Vi er ikke ansvarlige for agentens håndtering af de personoplysninger, du selv giver direkte til rejsebureauet.

Boligformidlere

Boligformidlere får adgang til de personoplysninger, der skal bruges for at gennemføre en bestilling. Det er i sådanne tilfælde oplysninger om navn og alder på alle rejsende, der er inkluderet i bestillingen, og telefonnummer på bestilleren.

Leverandører af rejserelaterede tjenester

For at kunne levere en del af de tjenester, du har bestilt fra os, bruger vi underleverandører og aftalepartnere. Ofte er det nødvendigt at give personoplysninger til dem, så tjenesten kan udføres.

I SkiStar

Vores integritetspolitik gælder alle koncern- og datterselskaber i SkiStar. Det betyder, at SkiStar AB har samme adgang til personoplysninger som den specifikke destination eller afdeling, du lokalt har været i kontakt med. Dog med den begrænsning, at den enkelte medarbejder kun kan se oplysninger, der er relevante for udførelsen af medarbejderens arbejdsforpligtelser.

Andet

Hvis du bestiller andre rejserelaterede tjenester gennem os, f.eks. skiskole eller andre aktiviteter, kan de personoplysninger, der i sådanne tilfælde er nødvendige for at levere den bestilte tjeneste, blive udleveret til den, der skal udføre tjenesten. Det kan f.eks. være oplysninger om navne og CPR-numre for alle personer, der er inkluderet i bestillingen, og kontaktoplysninger på bestilleren.

Udlevering til et tredjeland

Da vi arrangerer rejser i Sverige, Norge og Østrig, ligger en del af vores samarbejdspartnere (f.eks. indkvartering og skiskoler) i EU/EØS-området. Det betyder, at personoplysninger kan overføres til samarbejdspartnere i disse lande til samme formål, som beskrevet ovenfor. 

Dine rettigheder

Nødvendig håndtering af personoplysninger og håndtering baseret på samtykke

Behandling af personoplysninger, der er nødvendig for, at vi kan opfylde en aftale med dig, eller for at opfylde en retlig forpligtelse, er tilladt uden forudgående samtykke. For at vi skal kunne indsamle og håndtere dine personoplysninger til andre formål kræver det dog, at du samtykker til behandlingen.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid vælge at tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os via nedenstående kontaktoplysninger. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, anonymiserer vi de personoplysninger, vi har om dig, og ophører med den behandling, der er omfattet af samtykket, f.eks. gældende profilering. Du kan du nemt gøre under indstillinger på Min side.
Det kan forekomme at samme personoplysning behandles både baseret på samtykke og baseret på, at oplysningen er nødvendig eller baseret på andre regler. Det betyder, at selvom du tilbagekalder dit samtykke og den behandling, som er baseret på samtykket ophører, kan personoplysningen stadig bruges af os til andre formål.

Ret til at modtage information, om hvilke personoplysninger vi har gemt om dig

Ud over at du online har adgang til de personoplysninger, der er relateret til Min side eller din bestilling, har du ret til at få en kopi af de personoplysninger, vi har om dig. 

Ret til kontrol over dine personoplysninger

Du har ret til at anmode om, at oplysninger om dig fjernes, fuldstændiggøres eller rettes. Du har også ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses til bestemte formål og f.eks. ikke bruges til direkte markedsføring eller såkaldt profilering.

Cookies

På skistar.com og skistarshop.com bruger vi cookies til at forbedre din oplevelse, til at indsamle oplysninger til vores markedsføring og til at udvikle vores hjemmesider. Oplysningerne gemmes anonymt. Det kan forekomme, at visse personoplysninger håndteres af cookies på skistar.com. Til denne håndtering gælder foruden denne integritetspolitik også vores cookiepolitik.

15. Bedømmelser

Kunden har mulighed for at angive bedømmelser af forskellige varer på websiden. I det tilfælde, at kunden angiver en sådan bedømmelse, overdrager kunden SkiStar retten til et publicere en sådan bedømmelse på websiden og i andre kanaler og medier sammen med kundens navn og øvrige personoplysninger, som kunden har oplyst til SkiStar. SkiStar forbeholder sig ret til ikke at publicere og/eller fjerne kundens bedømmelse.

15. Øvrigt

Disse betingelser og alle aftaler, som indgås mellem kunden og SkiStar, skal fortolkes og anvendes i henhold til svensk ret, og tvister i anledning af dette skal endeligt afgøres via almindelige domstole med Stockholms tingsret som første instans.

Spørgsmål vedrørende betydningen af disse betingelser eller procedurer for fortrydelsesret, reklamationer, transportskader eller andet bedes rettet til SkiStars kundeservice.