Valles resirkuleringstips

  • Melkeboks eller glasskrukke med plastlokk: Fjern plastlokket fra melkepakken eller glasskrukken og resirkuler det som plast og resten i papir/glass.
  • Isoporboks: resirkuleres som plast
  • Pizzakartong: Pizzakartongen skal, uansett størrelse og farge, tømmes for matrester og resirkuleres som papiremballasje.
  • Konvolutt – med/uten vindu: skal sorteres i resteavfall/husholdningsavfall
  • Varmelys: Det skal legges igjen på kommunens resirkuleringssentral under metall, men ikke glem å løse ut vekeholderen når lyset har brent ut og kast den i resteavfall/husholdningsavfall.