BRF Timmerbyn 5

Bostadsrättsföreningen Timmerbyn 5 har 6 lägenheter om 51 andelar vardera. Osålda andelar ägs av Fjällinvest AB. Tre veckor, två på våren och en på hösten, avsätts för underhållsarbete.

BRF Timmerbyn 5

organisationsnr. 769637-8160

Fjällinvest AB

organisationsnr. 556426-8380

Fastighetsbeteckning

Västra Sälen 3:133

Ordförande

 

Bo_100x130.jpg

Bo Eriksson
070-529 65 04 
be@skistar.com

Styrelseledamöter

 

Caroline Blaszczyk Johansson
073-5020675
caroline_eek@yahoo.se

Göran Wiberg
070-3592740
goran@wiberg.cc

Joacim Rosenqvist
070-2213066
lkrjoro@gmail.com

Magnus Toresand
070-2598542
magnus.toresand@rb.se


Suppleant

Thomas Hansson
070-533 74 05
thomas@hanssonsskyddochsakerhet.se

Valberedning

Johan Granath
073-6220868
johan@granath.tk

Stadgar, BRF Timmerbyn 5

Förslag Valberedning Timmerbyn 5 (PDF)

Protokoll BRF Timmerbyn 5, föreningsstämma 2022 (PDF)

Revisionsberättelse BRF Timmerbyn 5 2022 (PDF)

Årsredovisning BRF Timmerbyn 5 2022 (PDF)

Valberedningens förslag BRF Timmerbyn 5 23/24 (PDF)

Protokoll BRF Timmerbyn 5, föreningsstämma 2023 (PDF)

Ekonomisk plan, BRF Timmerbyn 5 (PDF)