BRF Timmerbyn 5

Bostadsrättsföreningen Timmerbyn 5 har 6 lägenheter om 51 andelar vardera. Osålda andelar ägs av Fjällinvest AB. Tre veckor, två på våren och en på hösten, avsätts för underhållsarbete.

BRF Timmerbyn 5

organisationsnr. 769637-8160

Fjällinvest AB

organisationsnr. 556426-8380

Fastighetsbeteckning

Västra Sälen 3:133

Styrelseledamöter

 

Caroline Blaszczyk Johansson
073-5020675
caroline_eek@yahoo.se

Göran Wiberg
073-321 29 20
goran@wiberg.cc

Magnus Toresand
070-259 85 42
magnus.toresand@rb.se

Lars Lifvendahl
070-235 90 51
lars.lifvendahl@skistar.com

Joacim Rosenqvist
+46 738-569269
lkrjoro@gmail.com


Suppleanter

 

Fredrik Broman

070-583 08 33
fredrik.broman@skistar.com

Thomas Hansson

070-533 74 05
thomas@hanssonsskyddochsakerhet.se

Valberedning

 

Johan Granath

073-6220868
johan@granath.tk

Stadgar, BRF Timmerbyn 5

Ekonomisk plan, BRF Timmerbyn 5 (PDF)

2022

Förslag Valberedning Timmerbyn 5 (PDF)

Årsredovisning BRF Timmerbyn 5 2022 (PDF)

Revisionsberättelse BRF Timmerbyn 5 2022 (PDF)

2023

Valberedningens förslag BRF Timmerbyn 5 23/24 (PDF)

Årsredovisning BRF Timmerbyn 5 2023 (PDF)

Revisionsberättelse BRF Timmerbyn 5 (PDF)

2024

Protokoll BRF Timmerbyn 5, föreningsstämma 2024 (PDF)