BRF Timmerbyn 2

Bostadsrättsföreningen Timmerbyn 2 har 8 lägenheter om 51 andelar vardera. Osålda andelar ägs av Fjällinvest AB. Tre veckor, två på våren och en på hösten, avsätts för underhållsarbete.

BRF Timmerbyn 2

organisationsnr. 769626-9419

Fjällinvest AB

organisationsnr. 556426-8380

Fastighetsbeteckning

Västra Sälen 3:101

Styrelseledamöter

 

Patrick_100x130.jpg

Patrick Carlsson
072-542 36 33
patrick_carlsson@hotmail.com

Christer_Eriksson.jpg

Christer Eriksson
070-517 78 38
christererikssonse@gmail.com

Benny_100x130.jpg

Benny Högling
070-228 81 79
hojda58@hotmail.com

Göran Wiberg
073-321 29 20
goran@wiberg.cc

Lars Lifvendahl
070-235 90 51
lars.lifvendahl@skistar.com

Suppleanter

 

Fredrik Broman

070-583 08 33
fredrik.broman@skistar.com


Ingegerd Eklöf

070-290 79 54
ingegerd_eklof@hotmail.com

Valberedning

 

Lena Högling

073-042 42 58
lena.hogling@outlook.com

Stadgar, BRF Timmerbyn 2

Ekonomisk plan, BRF Timmerbyn 2 (PDF)

2022

Valberedningens förslag Timmerbyn 2 april 2022 (002) (PDF)

Årsredovisning BRF Timmerbyn 2 2022 (PDF)

Revisionsberättelse BRF Timmerbyn 2 2022 (PDF)

2023

Valberedningens förslag BRF Timmerbyn 2 2023 (PDF)

Årsredovisning BRF Timmerbyn 2 2023 (PDF)

Revisionsberättelse BRF Timmerbyn 2 2023 (PDF)

2024

Protokoll BRF Timmerbyn 2, föreningsstämma 2024 (PDF)