BRF Timmerbyn 2

Bostadsrättsföreningen Timmerbyn 2 har 8 lägenheter om 51 andelar vardera. Osålda andelar ägs av Fjällinvest AB. Tre veckor, två på våren och en på hösten, avsätts för underhållsarbete.

BRF Timmerbyn 2

organisationsnr. 769626-9419

Fjällinvest AB

organisationsnr. 556426-8380

Fastighetsbeteckning

Västra Sälen 3:101

Styrelseledamöter

 

Bo_100x130.jpg

Bo Eriksson
070-529 65 04 
be@skistar.com

Patrick_100x130.jpg

Patrick Carlsson
072-542 36 33
patrick_carlsson@hotmail.com

Christer_Eriksson.jpg

Christer Eriksson
070-517 78 38
christer.eriksson10@comhem.se

Benny_100x130.jpg

Benny Högling
070-228 81 79
hojda58@hotmail.com

Göran Wiberg
070-3592740
goran@wiberg.cc

Suppleant

 


Ingegerd Eklöf

070-290 79 54
ingegerd_eklof@hotmail.com

Valberedning

Per-Jan Carlsson
070-5596393

Lena Högling

073-042 42 58
lena.hogling@outlook.com

Stadgar, BRF Timmerbyn 2

Ekonomisk plan, BRF Timmerbyn 2 (PDF)

2022

Valberedningens förslag Timmerbyn 2 april 2022 (002) (PDF)

Protokoll BRF Timmerbyn 2, föreningsstämma 2022 (PDF)

Årsredovisning BRF Timmerbyn 2 2022 (PDF)

Revisionsberättelse BRF Timmerbyn 2 2022 (PDF)

2023

Valberedningens förslag BRF Timmerbyn 2 2023 (PDF)

Protokoll BRF Timmerbyn 2, föreningsstämma 2023 (PDF)

Årsredovisning BRF Timmerbyn 2 2023 (PDF)

Revisionsberättelse BRF Timmerbyn 2 2023 (PDF)