BRF Timmerbyn 1

Bostadsrättsföreningen Timmerbyn 1 har 10 lägenheter om 51 andelar vardera. Osålda andelar ägs av Fjällinvest AB. Sex veckor, tre på våren och tre på hösten, avsätts för underhållsarbete.

BRF Timmerbyn 1

organisationsnr. 769622-0735

Fjällinvest AB

organisationsnr. 556426-8380

Fastighetsbeteckning

Västra Sälen 3:120

Styrelseledamöter

 

Ordförande: Maths Dohn
070-629 36 49
maths.dohn@narkefrakt.se

Kassör: Kenth Sandqvist
073-828 18 00
kenth@sandqvist.eu

Sekreterare

 

Björn Olsson

070-533 55 93
bjorn.olsson@ovako.com

Ledamot

 

Lars Lifvendahl
070-235 90 51
lars.lifvendahl@skistar.com

Suppleanter

 

Katarina Midfors

073-418 18 84
k.midfors@gmail.com


Fredrik Broman

070-583 08 33
fredrik.broman@skistar.com

Valberedning

 

Jonas Forsberg

070-576 11 45
jonas@jfortech.se

Stadgar, BRF Timmerbyn 1

Ekonomisk plan BRF Timmerbyn 1 (PDF)

2022

Valberedningens förslag Brf Timmerbyn 1 2022 (PDF)

Årsredovisning BRF Timmerbyn 1 2022 (PDF)

2023

Valberedningens förslag BRF Timmerbyn 1 23/24 (PDF)

Protokoll BRF Timmerbyn 1, föreningsstämma 2023 (PDF)

Årsredovisning BRF Timmerbyn 1 2023 (PDF)

Revisionsberättelse Brf Timmerbyn 1 2023 (PDF)