BRF Timmerbyn 1

Bostadsrättsföreningen Timmerbyn 1 har 10 lägenheter om 51 andelar vardera. Osålda andelar ägs av Fjällinvest AB. Tre veckor, två på våren och en på hösten, avsätts för underhållsarbete.

BRF Timmerbyn 1

organisationsnr. 769622-0735

Fjällinvest AB

organisationsnr. 556426-8380

Fastighetsbeteckning

Västra Sälen 3:120

Styrelseledamöter

 

Bo_100x130.jpg

Bo Eriksson
070-529 65 04 
be@skistar.com

Per.jpg

Per Lif
070-667 88 17
perliflima@gmail.com

Kent_100x130.jpg

Kenth Sandqvist
073-449 74 06
kenth@sandqvist.eu

Mats_100x130.jpg

Maths Dohn
070-629 36 49
maths@dohn.se

Revisor

Anders Hvittfeldt

Valberedning

 

 

Jonas Forsberg

070-5761145

jonas@jfortech.se

Stadgar, BRF TB 1

Årsredovisning TB 1 2019 (PDF)

Årsredovisning TB 1 2020 (PDF)

Protokoll BRF TB 1, föreningsstämma 2020 (PDF)

Protokoll BRF TB 1, föreningsstämma 2021 (PDF)