Vistas inte i skidbacken efter stängning

Visste du om att efter stängningsdags är det förbjudet att åka skidor, köra några som helst fordon, cykla eller göra andra saker i skidanläggningarna?

Anledningen är att vi preparerar backarna under dessa tider. Skidanläggningen betraktas då som en arbetsplats, och för din egen säkerhets skull är tillträde förbjudet.

På senare år har vi lagt märke till att allt fler vistas i skidområdena efter stängning. Några är ute på topptur för att sen ta skidorna ner, andra tar en pulka- eller madrasstur. Det är trevliga aktiviteter, men de är också förenade med stor fara. För din egen skull, och även för arbetsförhållandena för våra pistmaskinsförare, ber vi dig att respektera tillträdesförbudet. 

Det är också strängt förbjudet att ta bort skyddsmadrasser som är till för att göra skidbacken säker för alla gäster.

Vad är det som är farligt med att vistas i anläggningen när det är stängt? Jo, stora pistmaskiner är ute i backarna och bygger morgondagens snöunderlag. Ofta använder förarna vinschar i prepareringsarbetet, vilket innebär att att pistmaskinerna är fastsatta i en stålvajer och tar hjälp av vinschen för att flytta stora mängder snö eller för att preparera branta partier.

Svårt att se vajern

Stålvajern är upp till 1000 meter lång. Beroende på terrängen kommer vajern emellanåt vara dold i snön och emellanåt hänga fritt i luften när pistmaskinerna är i arbete.

Ett annat exempel på vajerarbete, utöver allmänna branta partier, är när landningsplatserna i parkerna prepareras. Landningarna efter hoppen är branta, och man använder ofta vinsch när dessa fixas till. Vajern är svår att se, inte minst när du kommer med hög fart och det är dåliga ljusförhållanden.

Så, respektera stängningstiderna — nästa dag finns ett välpreparerat skidområde som väntar!