Hvor vil du bo?
Hvem
Ankomstdato
Hvor går din næste rejse hen?

Ophold dig ikke på skibakken efter lukketid

Vidste du, at det efter lukketid er forbudt at stå på ski, køre med alle typer køretøjer, cykle eller foretage sig andre ting i skianlæggene? Årsagen er, at vi på det tidspunkt præparerer pisterne. Skianlægget betragtes derfor som en arbejdsplads, og for din egen sikkerheds skyld er der adgang forbudt.

I de seneste år har vi bemærket, at flere og flere opholder sig i skiområderne efter lukketid. Nogle er på toptur for derefter at stå på ski ned, andre tager en slædetur. Det er skønne aktiviteter, men de er også forbundet med stor fare. For din egen skyld, og også for at sikre gode arbejdsforhold for vores førere af pistmaskinerne, beder vi dig om at respektere adgangsforbuddet. 

Det er også strengt forbudt at fjerne beskyttelsesmadrasser, som har til formål at gøre skibakken sikker for alle gæster.

Hvad er det, der er farligt ved at opholde sig i anlægget, når det er lukket? De store pistmaskiner er ude på bakkerne for at bygge næste dags sneunderlag. Ofte anvender førerne hejseværk i præpareringsarbejdet, hvilket betyder, at pistmaskinerne er sat fast i en stålwire og anvender hejseværket til at flytte store mængder sne eller præparere stejle områder.

Svært at se wiren

Stålwiren er op til 1.000 meter lang. Afhængigt af terrænet vil wiren nogle gange være skjult i sneen og nogle gange hænge frit i luften, når pistmaskinerne er i gang.

Et andet eksempel, hvor wire anvendes, udover på almindeligt stejle områder, er, når landingssteder i parkerne præpareres. Landingerne efter hop er stejle, og man anvender ofte wire, når der arbejdes på dem. Wiren er svær at se, især når du kommer med høj hastighed, og der er dårlige lysforhold.

respekter lukketiderne — næste dag venter et velpræpareret skiområde!