Sneproduktion

For at kunne tilbyde høj kvalitet af skiløb på vores skisteder hele vintersæsonen forbedrer og forstærker vi vores skibakker med kanonsne.

Sneproduktion har fundet sted i skirejsebranchen siden 1970'erne, og i årenes løb har teknologien udviklet sig enormt, både teknisk og miljømæssigt. Gennem langsigtede investereringer i energieffektive snesystemer er energieffektiviteten reduceret fra syv til mindre end én kilowatttime el pr. produceret kubikmeter sne. Sne fra en snekanon består af runde og kompakte korn, der kan modstå slid og varme bedre end naturlig sne, hvilket gør den ideel til at opretholde en høj kvalitet på vores pister.

Kunsten at producere sne
Kanonsne fremstilles ved at presse vand ud gennem mundstykkerne på snekanonerne ved et meget højt tryk. Vanddråberne fryser efterhånden, som tyngdekraften tvinger dem nedad. Den rette temperatur og luftfugtighed er vigtige forudsætninger – og vindretningen skal også være korrekt. 

Sådan går det til
Vandet pumpes ved et tryk på ca. 20 bar fra en vandkilde . Luft tilføres med et tryk på ca. 8 bar. Luft og vand blandes i et mundstykke, som derefter sender vanddråber ud i luften og danner snekrystaller. Jo højere over marken en snekanon placeres, jo bedre bliver afkølingen og distributionen af vanddråber/snekrystaller.

Energieffektiv teknologi
For at producere den optimale mængde sne på det rigtige sted er der GPS-systemer i vores pistemaskiner, der måler snedybden hvert døgn. Vi har også jævnet marken i vores skiområder, så der er behov for mindre sne. Vi bruger derudover et automatiseret sneproduktionssystem, hvor vi forudindstiller temperatur, den optimale vindretning, luftfugtighed og vandtemperatur. Det betyder, at vi kun producerer sne under perfekte forhold med en teknologi, der sikrer en varig sneproduktion. Det handler om at producere den rette mængde af sne på det rigtige sted, på kortest mulig tid.

Fakta
- Kanonsne er mere kompakt og slidstærk end naturlig sne.
- 10 cm sne fra en snekanon svarer til 60 cm naturlig sne.
- Med dagens teknologi bruger man ca. 1 kWh til at producere 1 m3 sne.

Når sneen er produceret, skal den præpareres. 
Læs mere om præparering af pisterne her »