Snöproduktion

För att kunna erbjuda en hög kvalitet på skidåkning på våra skidorter under hela vintersäsongen förbättrar och förstärker vi våra skidbackar med kanonsnö.

Snöproduktion har funnits i skidresebranschen sedan 70-talet och genom åren har tekniken utvecklats enormt både tekniskt och miljömässigt. Genom långsiktiga investeringar i energieffektiva snösystem har energieffektiviteten minskat från sju till knappt en kilowattimme el per producerad kubikmeter snö. Snökanonsnö består av runda och kompakta korn som tål slitage och värme bättre än natursnö, vilket gör den ideal för att hålla en hög kvalitet i våra pister.

Konsten att producera snö
Kanonsnö tillverkas genom att pressa vatten med högt tryck ut genom munstyckena på snökanonerna. Vattendropparna fryser under tiden som dragningskraften tvingar dem neråt. Rätt temperatur och luftfuktighet är en förutsättning – och att vinden ligger på åt rätt håll. 

Så går det till
Vatten pumpas från en vattenkälla med ett tryck på ca. 20 bar och uppåt. Luft tillsätts med ett tryck på ca. 8 bar. Luft och vatten blandas i ett munstycke som sedan skickar ut vattendropparna i luften och snökristaller bildas. Ju högre över marken en snökanon är placerad, desto bättre avkylning och spridning av vattendropparna/snökristallerna.

Energieffektiv teknik
För att kunna producera optimal mängd snö på rätt plats finns GPS-system i våra pistmaskiner som mäter snödjupet varje dygn. Vi har också jämnat till marken i våra skidområden så att det behövs mindre snö. Vi använder även automatiserade snöproduktionssystem där vi förinställer temperatur, optimal vindriktining, luftfuktighet och vattentemperatur. Det gör att vi endast producerar snö vid perfekta förhållanden med en teknik som säkerställer en hållbar snöproduktion. Det handlar om att producera rätt mängd snö på rätt plats, på så kort tid som möjligt.

Kortfakta
- Kanonsnö är mer kompakt och slitstark än natursnö.
- 10 cm snökanonsnö motsvarar 60 cm natursnö.
- Med dagens teknik går det åt ca 1 kWh för att producera hela 1 m3 snö.

När snön producerats behöver den prepareras. 
Läs mer om preparering av pisten här »