Lavininformation Vemdalen

Uppdateras till säsongen 23/24 igen.
 

SkiStar Vemdalen lämnar dagligen information om vilka åtgärder man genomfört/planerar genomföra samt en bedömning av aktuellt läge (se ovan). I terräng som ligger utanför de områden man når genom att glida från och tillbaka till en öppen lift/nedfart bedrivs ingen bekämpning.

OBS: Det är aldrig lavinfara i våra öppna nedfarter och liftar. Här kan du åka och vara säker på att inte drabbas av laviner oavsett lavinfaran i offpistterräng.

Vår skidpatrull eller kundservice svarar gärna på dina frågor. 

Informationsskyltar finns på de vanligaste platserna där man lämnar SkiStar Vemdalens område. 

Detta gäller vid all offpist åkning.

  • Var alltid sökbar! Ha alltid med dig lavinsäkerhetsutrustning (Transceiver, Sond, Spade, Ballongsäck, RECCO) samt att du är utbildad i och regelbundet övar kamraträddning.
  • Åk aldrig ensam
  • Stanna aldrig rakt under en sluttning, åk åt sidan.
  • Tänk på att du kan utlösa laviner över andra människor, åk aldrig ut på en brant sluttning om du har människor under.
  • Att någon åkt sluttningen innan innebär inte att den är säker.
  • Omarkerade hinder/faror förekommer i terrängen.
  • Vid en olycka kan det ta lång tid att få hjälp.
  • Rapportera alltid om ni ser lavinaktivitet eller själva utlöst en lavin.


Offpist-skidåkning

All skidåkning utanför märkta och preparerade nedfarter anses som offpist och sker på egen risk. Följ skyltarna, markeringarna och indikerad lavinfara och lavininformation. Alla som färdas i opreparerad terräng ska besitta god kunskap om bedömningen av lavinfara.

Lavinfara

Respektera indikerad lavinfara och försäkra dig om att du har den kunskap som krävs för att bege dig utanför markerade områden och för bedömningen av lavinfara. I terräng med mer än 20-30 graders lutning är risken ständigt närvarande, även om andra har åkt skidor i området.