Lavininformation Vemdalen

SENAST UPPDATERAD 2024-02-17
 

Betydande lavinfara!

Vi ser tydliga sprickbildningar där och mycket indrevad snö vilket leder till betydande lavinfara. Var god respektera avspärrningar, då vi ej haft möjlighet att bekämpa detta område ännu.

Vi har haft nederbörd och vindar från sydväst/nordväst senaste dygnet. Snö samlas i läformationer, framför allt i nordliga aspekter. Laviner har iakttagits på bl.a. Storhogna under morgonen 15 feb. Iakttag stor försiktighet!

Var uppmärksam i sluttningar vid trädgräns och kalfjäll med indrevad snö i läformation. Under drevsnö ligger fortsatt begravda svaga lager! Iakkta försiktighet i brantare terräng (>25 grader)

Vår skidpatrull eller kundservice svarar gärna på dina frågor. 

Informationsskyltar finns på de vanligaste platserna där man lämnar SkiStar Vemdalens område. 

Detta gäller vid all offpist åkning.

  • Var alltid sökbar! Ha alltid med dig lavinsäkerhetsutrustning (Transceiver, Sond, Spade, Ballongsäck, RECCO) samt att du är utbildad i och regelbundet övar kamraträddning.
  • Åk aldrig ensam
  • Stanna aldrig rakt under en sluttning, åk åt sidan.
  • Tänk på att du kan utlösa laviner över andra människor, åk aldrig ut på en brant sluttning om du har människor under.
  • Att någon åkt sluttningen innan innebär inte att den är säker.
  • Omarkerade hinder/faror förekommer i terrängen.
  • Vid en olycka kan det ta lång tid att få hjälp.
  • Rapportera alltid om ni ser lavinaktivitet eller själva utlöst en lavin.


Offpist-skidåkning

All skidåkning utanför märkta och preparerade nedfarter anses som offpist och sker på egen risk. Följ skyltarna, markeringarna och indikerad lavinfara och lavininformation. Alla som färdas i opreparerad terräng ska besitta god kunskap om bedömningen av lavinfara.

Lavinfara

Respektera indikerad lavinfara och försäkra dig om att du har den kunskap som krävs för att bege dig utanför markerade områden och för bedömningen av lavinfara. I terräng med mer än 20-30 graders lutning är risken ständigt närvarande, även om andra har åkt skidor i området.