RUT-avdrag och städ- och serviceavgift

Här finns information om hur och när du betalar städ- och serviceavgift samt hur du ansöker om RUT-avdrag.

Städ- och serviceavgiften ska betalas innan ankomst. Du som är privat ägare och innehar ett svenskt personnummer har möjlighet att ansöka om RUT-avdrag. Detta gör du på Min sida, se bifogad guide.

Guide för ansökan om RUT-avdrag »

Faktura/bokningsbekräftelse som kommer från SkiStar avser totalbelopp för städ- och serviceavgiften. Denna halveras i och med RUT-avdraget och därmed ska du ansöka om RUT-avdrag innan betalning. Du ska inte bocka i ett extra städ, det ligger redan på din bokning. 

Det går ej att betala städ- och serviceavgiften på plats eller via bank- eller postgironummer. Vänligen observera att RUT-avdraget inte kan ansökas om efter veckans avresa.