SkiStar och Europeiska ERV

Ditt barn är alltid försäkrat under skidskolan.

Vi vill att du som förälder känner dig extra trygg när ditt barn går i skidskolan. Därför har vi valt att samarbeta med försäkringsbolaget Europeiska ERV och erbjuder nu en barnolycksfallsförsäkring som gäller under tiden ditt barn går i skidskolan och under barnpassning.

Du behöver inte fundera eller göra någonting - försäkringen ingår automatiskt när du bokar skidskola eller barnpassning.

Exempel på vad försäkringen omfattar:

Läkekostnader - Råkar ditt barn ut för en olycka, t.ex. bryter benet, ersätter försäkringen kostnader för bl.a. läkarvård, mediciner och ev. behandling.

Tandskadekostnader - Om olyckan är framme och ditt barn skadar tänderna ersätter försäkringen nödvändiga och skäliga tandvårdskostnader.

Merkostnader - Om du och ditt barn måste förlänga er vistelse på orten p.g.a. ett olycksfall, ersätter försäkringen merkostnaderna för t.ex. mat, boende och hemresa.

Vid invaliditet och dödsfall - Försäkringen omfattar även medicinsk invaliditet och begravningshjälp vid dödsfall.

Vid skada - Förutom läkarintyg och övriga handlingar ska även intyg från skidskolan bifogas vid en skada.

Övrig information

Försäkringsvilkor (PDF)

Försäkringen gäller för barn upp t.o.m. 17 år som är inskrivna i SkiStars skidskolor på destinationerna Sälen, Vemdalen, Åre, Trysil och Hemsedal.

Anmälan vid skada

Om ditt barn har råkat ut för en olycka under skidskolan eller barnpassningen ska du göra följande:

  • Fyll i skadeblanketten (Skadeblankett (PDF))
  • Skriv ut och skriv under blanketten
  • Mejla eller skicka in blanketten till: privatskador@erv.se eller per post till: Europeiska ERV, Box 1, 172 13 Sundbyberg
  • Bifoga intyg från skidläraren eller motsvarande
  • Bifoga kvitton i original på dina utlägg 

 

Om Europeiska ERV - Vi har försäkrat svenskar på resa i nästan 100 år. Det har gjort oss till experter på resesäkerhet och en av de största aktörerna på den svenska reseförsäkringsmarknaden. Varje år försäkrar vi över 1,2 miljoner privat- och tjänsteresenärer och vi erbjuder även olika grupplösningar för bank- och kreditkort samt specialförsäkringar för klockor och smycken.
Vill du veta mer om Europeiska ERVs försäkringar besök www.erv.se