Praktisera på någon av våra destinationer

På grund av rådande situation i samhället kopplat till Covid-19, så har vi inte möjlighet att erbjuda några praktikplatser just nu.