Program Ski Test Weekend Trysil 2022

Fredag 9 dec  
10:00-15:00 Skidtest - Sportlodge'n
   
Lördag 10 dec  
09:00-15:30 Skid - och produkttest - Fjellekspressen
   
13:00-14:00 Rail Jam - Fjellekspressen
  Rail Jam med William Kalfoss. Alla kan vara med.
   
Söndag 11 dec  
09:00-15:00 Skid- och produkttest - Fjellekspressen

Med reservation för eventuella ändringar.