Skredfare Hemsedal

SkiStar Hemsedal har ansvar for de merkede nedfartsområdene.

Aktuel skredfare

Snøskredinformasjon

  • Menneskelig utløste og spontane skred er sannsynlig. Vær veldig forsiktig i skredutsatte områder.

3 - Markert

Oppdatert: 18.02.2024, 08:39

Punktene nedenfor gjelder for all offpistkjøring.

  • Vær søkbar hele tiden! Ha alltid med deg sikkerhetsutstyr for snøskred (transceiver, probe, spade, ballongsekk, RECCO). I tillegg må du være trent i og ha regelmessig øving på kameratredning.
  • Kjør aldri alene
  • Stopp aldri rett under en skråning – kjør til siden.
  • Tenk på at du kan utløse snøskred over andre mennesker. Kjør aldri ut på en bratt skråning hvis det er mennesker under.
  • Det at noen har kjørt skråningen før betyr ikke at den er trygg.
  • Umerkede hindringer/farer forekommer i terrenget.
  • I tilfelle en ulykke, kan det ta lang tid å få hjelp.
  • Rapporter alltid hvis du ser snøskredaktivitet eller om du selv har utløst et skred.

Offpist

All skikjøring utenfor merkede og preparerte nedfarter anses som offpist og skjer på egen risiko. Følg skiltene, markeringene og angitt snøskredfare og snøskredinformasjon. Alle som ferdes i upreparert terreng skal ha god kjennskap om bedømming av snøskredfare.

Snøskredfare

Respekterer angitt snøskredfare og sørg for at du har kunnskapen som kreves til å våge deg utenfor merkede områder og for vurdering av skredfare. I terreng med mer enn 20–30 graders helling er risikoen alltid til stede, selv om andre har kjørt i området.