Retningslinjer

 • Tilbudet kan bestilles for tirsdag, onsdag og torsdag. Gjelder sesongen 2023/24 med unntak av ukene 51, 52, 1, 7-9 og 14-15.
 • Alle priser oppgis i NOK for våre norske destinasjoner (Hemsedal og Trysil) og i SEK for våre svenske destinasjoner (Sälen, Åre og Vemdalen).
 • Gruppen skal ha en voksen med ansvar per 20. elev.
 • Bestillingen må være inne minst 7 dager før friluftsdagen.
 • Eventuelle endringer i bestillingen må skje senest før klokken 12.00 dagen før ankomst.
 • Den ansvarlige for bestillingen meddeler gruppens ankomst i SkiStarshop og informerer så videre hvordan skiutleveringen skal foregå.
 • Det skal være minst en voksen med ansvar i butikken under inn- og utlevering av skiutstyr.
 • Den som er ansvarlige for bestillingen henter ut og betaler for alle SkiPass dersom disse ikke skal faktureres, noe som må fremgå av bestillingen. Merk at ingen tilbakebetaling kan skje på ubenyttede kort etter skidagens slutt.
 • Alle SkiPass er til låns og skal leveres tilbake til SkiStarshop etter endt skidag. Ønsker gruppen å beholde sine SkiPasskort koster dette 15 NOK pr stykk.
 • Ta godt vare på utstyret. Benytt fangrem på brett.
 • Ved tilbakelevering av utstyret er det den ansvarlige for bestillingen som sørger for at elevene spenner igjen alle spennene på støvlene og setter tilbake staver og hjelmer på rett plass.