Skala snøskred

 
Snøskredfare Anbefaling Sannsynlighet for skred Størrelse og omfang

5 Extrem

Unngå alle skredterreng. Menneskelig utløste og spontane snøskred oppstå med sikkerhet. Store til svært store skred i mange områder.

4 Stor

Svært farlige forhold. Alle opphold i skredterreng frarådes. Menneskelig utløste og spontane snøskred er trolige. Store snøskred i mange områder eller svært store snøskred i deler av terrenget.

3 Betydelig

Farlige forhold. Vurder snødekket og terrenget grundig. Vær svært forsiktig når du velger hvor og hvordan du kjører. Det er sannsynlig at menneskelig utløste og spontane skred oppstår. Små snøskred i mange områder, store snøskred i deler av terrenget eller svært store snøskred på enkelte områder.

2 Moderat

Farlige forhold i deler av terrenget. Vurder snødekket og terrenget nøye, identifiser og unngå de farligste områdene. Det er mulig for mennesker å utløse snøskred, men spontane skred er usannsynlig. Små snøskred i deler av terrenget eller store snøskred på enkelte områder.

1 Liten

Forholdene er generelt trygge. Vær oppmerksom på at snøen kan være ustabil på enkelte steder i terrenget. Menneskelig utløste og spontane skred er usannsynlig. Små snøskred på enkelte områder eller i ekstreme terreng.