Vinteraktiviteter

Kombinationen av arbete och fysisk aktivering skapar förutsättningar för en framgångsrik konferens med hög avkastning på investerad tid. Under vintern finns en mängd olika sätt att aktivera sig fysiskt i fjällen.