Pass, visum och tullbestämmelser

Här finns samlad information om vad du bör känna till kring de regler som gäller för pass och visum i det eller de länder du ska resa till.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i visum/passreglerna som inte kommit oss tillhanda. Du är själv ansvarig att kontrollera och följa rådande lagar och regler.

Resa till Sverige

Pass, visum, och tullbestämmelser för resor till Sverige från ett annat land.

Resa till Sverige

Resa till Norge

Pass, visum, och tullbestämmelser för resor till Norge.

Resa till Norge