Pass, visum och tullbestämmelser

Här finns samlad information om vad du bör känna till kring de regler som gäller för pass och visum i det eller de länder du ska resa till.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i visum/passreglerna som inte kommit oss tillhanda. Du är själv ansvarig att kontrollera och följa rådande lagar och regler.