Åk säkert i backen

Med rätt omdöme, kunskap och utrustning kan du minimera risken för att råka ut för en olycka eller skada under din fjällsemester.

På alla SkiStars destinationer gäller de regler för skidåkning som tagits fram av SLAO (Svenska liftanläggningars organisation) i Sverige och ALF (Alpinanleggens landsforening) i Norge. När du besöker vår skidanläggning är du skyldig att följa dessa regler.

1

Var uppmärksam – visa hänsyn
Uppträd så att du inte riskerar att skada någon annan.

2

Anpassa farten
och åksätt till terräng, utrustning, väderlek och din egen åkskicklighet.

3

Välj rätt åkriktning!
Du som kommer uppifrån måste hålla undan för åkare som är framför dig.

4

Kör om med marginal!
Håll så stort avstånd att omkörd åkare har tillräckligt utrymme.

5

Starta försiktigt!
Kontrollera – uppåt och nedåt, att backen är fri innan du startar åkningen.

6

Stanna bara där du syns!
Måste du stanna – gör det där du syns väl och där andra kan köra om dig.
Kör du omkull – lämna nedfarten fri snarast.

7

Klättra upp vid sidan av nedfarten
särskilt vid dålig sikt.

8

Respektera skyltar!
Regler och anvisningar i backen är till för din och andras trivsel. Följ dem!

9

Hjälp till!
Du måste hjälpa till vid olycksfall.

10

Uppge namn och adress!
Är du inblandad i en olycka måste du uppge namn och adress.


Besöker du våra parker och arenor gäller särskilda regler för din och andras säkerhet.

Det är inte tillåtet att åka pulka eller liknande inom skidområdet, varken på dagtid eller på kvällen och natten. Privat skoteråkning är förbjuden inom anläggningarna.

Offpist

All skidåkning utanför märkta och preparerade nedfarter anses som offpist och sker på egen risk. Följ skyltarna, markeringarna och indikerad lavinfara. Alla som färdas i lössnöterräng ska besitta god kunskap om bedömningen av lavinfara.

Lavinfara

Respektera indikerad lavinfara och försäkra dig om att du har den kunskap som krävs för att bege dig utanför markerade områden och för bedömningen av lavinfara. I terräng med mer än 20-30 graders lutning är risken ständigt närvarande, även om andra har åkt skidor i området.

Den lavinfara som råder just nu finns bland annat tillgänglig genom SkiStars App som du kan ladda hem till din smartphone. Du kan också fråga skidpatrullen om råd.

 Lavinskala
Lavinfara Rekommendation Sannolikhet för lavin Storlek och utbredning

5 Extrem

Undvik all lavinterräng. Mänskligt utlösta och spontana laviner förekommer med säkerhet. Stora till mycket stora laviner i många områden.

4 Stor

Mycket farliga förhållanden. All vistelse i lavinterräng undanrådes. Mänskligt utlösta och spontana laviner förekommer troligen. Stora laviner i många områden eller mycket stora laviner i delar av terrängen.

3 Betydande

Farliga förhållanden. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant. Var mycket försiktig när du väljer var och hur du åker. Det är troligt att människor utlöser laviner och spontana laviner är möjliga. Små laviner i många områden, stora laviner i delar av terrängen eller mycket stora laviner på enstaka platser.

2 Måttlig

Farliga förhållanden i delar av terrängen. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant, identifiera och undvik de farligaste passagerna. Det är möjligt för människor att utlösa laviner men spontana laviner är osannolika. Små laviner i delar av terrängen eller stora laviner på enstaka platser.

1 Liten

Förhållandena är säkra i allmänhet. Var uppmärksam på att snön kan vara instabil på enstaka platser i terrängen. Mänskligt utlösta och spontana laviner är osannolika. Små laviner på enstaka platser eller i extrem terräng.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används enligt SkiStars cookie-policy