I Sälen åker alla barn 0-6 år gratis i liften under förutsättning att de har hjälm på sig.