Elsykkel

  • Service
  • Rengjøring og fetting av kontaktflater
  • Oppdatering av elsystemet ved behov (Shimano og Bosch)
  • Kontroll av slitasje
  • Batteristatus

Pris: 399,- + tillegg for eventuelle deler