RCI-Support

Hei!

Har du spørsmål om medlemskapet ditt i RCI? Vil du ha råd og tips om reisemål og rci.com? Jeg er her som en del av SkiStar Vacation Clubs eiertjeneste med fokus på RCI. Jeg deler gjerne mine og våre eieres erfaringer som RCI-medlemmer, og jeg er også nysgjerrig på dine. Kanskje vi kan finne din neste drømmeferie sammen.


Med vennlig hilsen,

Liselotte Fridh


liselotte.fridh@skistar.com
0280-881 31