Fordeler Grønn

Fordelskategori Grønn
Antall eieruker u.51-16 Maksimalt 8 ukers eierskap, hvorav maksimalt 4 i høysesongen.
Antall eieruker u. 17-50 SkiStar tilbyr ikke eiendommen i sommersesongen.
Dato for fastsettelse av eierskapsuker (innsendt) 30. april. Jo tidligere før sesongstart, jo større er sjansen for å få leie ut.
Fordeler 25 % rabatt på 2 SkiStar All Winter/Summer Season eller SkiStar All Year, eller 25 % rabatt på 2 sesongkort for langrenn.
Lokale rabatter hos SkiStars partnere.
5/50 på overnatting.
5/25 på hotell.