Längdskidåkning Sälen

Spårkartor och senaste status på SkiStars längdspår i anslutning till våra skidområden.

21 längdspår
 • Hundfjället elljus
  2km • Stängd
 • Hundfjället 5 km
  5km • Stängd
 • Tandådalen elljus
  3km • Stängd
 • Kalven runt
  11km • Stängd
 • Tandådalen Pulsen
  3km • Stängd
 • Experiumtorget 5,0 km
  5km • Stängd
 • Experiumtorget 3,0 km
  3km • Stängd
 • Experiumtorget 2,0 km
  2km • Stängd
 • Experiumtorget 6 km
  6km • Stängd
 • Experiumtorget 4,0 km
  4km • Stängd
 • Högfjället 8 km
  8km • Stängd
 • Högfjället 3 km
  3km • Stängd
 • Högfjället 10 km
  10km • Stängd
 • Högfjället 5 km
  5km • Stängd
 • 7
  Easy Ride
  4km • Öppen
 • 11
  Valles cykelled
  5km • Öppen
 • 12
  Jättelätt
  0.1km • Stängd
 • 13
  Bike Park Trail - Green
  0.75km • Öppen
 • 14
  Bike Park Trail - Blue
  1.5km • Öppen
 • 14
  Bike Park Trail - Red
  0.25km • Öppen
 • 15
  Bike Park Trail - Valleberget
  1.3km • Öppen
 • 16
  Elljusspår
  3km • Öppen

Längdspår i Lindvallen/ Högfjället

Lindvallen:
2 km (elljus)
3 km (elljus)
4 km
5 km
6 km

Spåren utgår från Vallaboden på motsatta sidan av ICA Lindvallen vid Experiumtorget (f d Snötorget). Spåren går i skogsterräng och är något kuperade. Vid Vallaboden finns också en värmestuga.

Högfjället:
3 km
5 km
8 km
10 km

Kliv på spåren antingen vid Högfjällshotellet eller vid Gruvens fäbod. Spåren ligger på samma sida av vägen som Högfjällshotellet.

Längdspår i Tandådalen/Hundfjället

Tandådalen:
3 km (elljus)
3 km (Pulsenslingan)
11 km (Kalven runt)

Spåren startar vid spårcentralen i centrala Tandådalen alternativt vid Tandådalen Östra.

Hundfjället:
2 km (elljus)
5 km (Trollbäcksslingan)

Spåren startar vid spårcentralen i Hundfjället vid förbindelseliften mot Tandådalen alternativt spårcentralen i Trollbäcken.

Vid normala väderförhållanden prepareras spåren dagligen alternativt vid behov. Prepareringen sker oftast kvälls- eller nattetid för att spåren ska hinna frysa ihop till nästa dag. Vid hårt väder, såsom kraftig vind och snöfall, prioriteras Lindvallens 2 km elljusslinga, Högfjällets 3 km slinga samt Tandådalens 3 km elljusslinga. Övriga spår prepareras så snart det är möjligt med tanke på rådande väderomständigheter. 

Övriga spår i närheten av våra anläggningar
Spår och leder prepareras alternativ vältas vid behov beroende på väder och vind.
I närområdet runt våra skidanläggningar finns flera övriga spår och slingor som sköts av externa aktörer och intresseföreningar. 

Rörbäcksnäs 5 km (elljus), 7 km,
12 km, och 22 km 
Spåras
Tandådalen Myflocenter 6 km - Gilleråsspåret,
8 km - Myrflospåret
Spåras
Gubbmyren 2 km (elljus) ,5 km,
7 km, 10 km.
Ospårad anslutning
till Sälfjällstorget
Spåras
Tjärnhedsspåret 15 km (elljus)
Från Sälens by
- Tjärnheden t.o.r.
Kuperad terräng
Spåras
Turspår på fjället

Sälenringen spåras
minst 1 gång/vecka
eller efter varje
stort snöfall

Spåras
Hemfjällstangen 2,5 km, 5 km,
10 km i växlande terräng
Spåras

Gula leder som spåras alternativt vältas
Antalet km anger turens längd t.o.r. Vältning  = snön packas med vält som ger bra underlag för längdskidåkning.

Högfjällshotellet
- Kvillkojan - Lindalen

10 km

vältas

Högfjällshotellet
- Östra Tandådalen

 8 km

spåras m. pistmaskin

Högfjällshotellet
- Storfjällsgraven

14 km

vältas

Storfjällsgraven
- Mellanfjällsstugan

7 km

vältas

Gruven
- Östfjällsstugan

6 km

vältas

Gusjösätern
- Östfjällsstugan

7 km

vältas

Lördagsgraven
- Syndalen
(anslutning
Sälenringen)

8 km

vältas

Gammelgården - Hemfjällsstugan

10 km

spårmaskin

Gammelgården
- Storfjällsgraven

10 km

spårmaskin