Tips på fin turåkning

Runt om Åreskutan och Mullfjället finns det ett flertal härliga kryssmarkerade skidleder att njuta av när vårsolen kommer. Här nedanför har vi sammanställt några förslag. 
I de kryssmarkerade lederna behövs inget spårkort. Nedanstående turer är ingen karta utan en guide till de olika turområdena. Ska du upp på fjället rekommenderas Fjällkartan nr. Z5I Åre.


Klicka på kartan för större format


DUVED (400 m ö h)
Längdspåren börjar 550 meter nordväst om Duveds centrum i anslutning till längdspårcentralen.

FORSA FÄBODAR-ULLÅDALEN

Längd: 12 km Start: Duved (Hamrelia) Slut: Ullådalen
Från spårcentralen Hamrelia strävsamt uppför till Forsa fäbodar i fjällbjörkskog och sedan kalfjäll. Vindskyddet vid Forsaskalet ligger på 470 meter högre än Duved. Vidare upp genom passet, ut över vidderna och lätt nedför till Ullådalens spårcentral 730 meter över havet. Här finns liftar, parkering och café.
Skidbussen går från närliggande Rödkullen.

MULLFJÄLLSTUREN 
Längd:
14 km Start: Duves linbana Slut: Duveds linbana
En fjälltur som börjar med ett liftåk i Duveds linbana (spårkort eller liftkort krävs). Från toppstationen norrut till Mullfjällets topp (med vindskydd 1030 m.ö.h.). Vidare i en dalsänka till Forsaskalets vindskydd och västerut mot Forsa fäbodar. Därifrån rakt söderut till Duveds by. Kalfjällsterräng under större delen av turen från skidliftens toppstation till Forsa fäbod.Mot Duved blir det behagligt utför genom terräng med allt mer skog.

DUVED – ULLÅDALEN
Längd:
11 km Start: Duveds linbana Slut: Ullådalen
En kortare variant på Mullfjället runt. Kalfjällsterräng från linbanans toppstation, förbi Mullfjällets topp, Forsaskalets pass och österut över kuperade fjällvidder till Ullådalens spårcentral. Skidbuss går från Rödkullen.

ULLÅDALEN (730 m ö h)
Spår och ledcentralen är belägen nedanför parkeringen vid Ullådalsliften, 730 meter över havet.

LILLÅSTUGAN
Längd:
2 km Start: Ullådalen Slut: Ullådalen
Våffelbruket är periodvis öppet under vintern och det är en populär tur på två kilometer från Ullådalens spårcentral. Du skidar ned över Ullån sedan vidare upp genom blandskog och glesa tallhedar till den röda stugan med de goda våfflorna. Samma väg tillbaka.

STENDALEN
Längd: 2 km Start: Ullådalen Slut: Ullådalen
Från Ullådalens parkering mot Tväråvalvet. Vid Stendalsliftens dalstation på 850 meters höjd står på vårvintern en tältkåta med servering av kaffe, bröd och renkorv. Alldeles intill finns en lift och led vidare in mot Tväråvalvet.

ÅRESKUTAN RUNT
Längd: 26 km Start: Ullådalen Slut: Åre Björnen (Åre by)
Första delen slingrar sig i gränslandet mellan skog och fjäll, runt Västerskutan och ner mot Bjelkes gruva. Turen kan kortas av till hälften om du härifrån tar dig ner till Huså och väljer skoter- eller bandvagnstransport (mer info Gruvbacken i Huså 0647-420 62) tillbaka till Tväråvalvet (Ullådalen).
Annars fortsätter du söderut öster om Åreskutans kargaste branter. Sedan har du huvudsakligen utförslöpor genom fjällbjörk respektive granskog mot Åre Björnen och sen ta skidbussen tillbaka därifrån.

ÅRE BJÖRNEN (530 m ö h)
Spårcentralen vid längdspåren strax norr om skidliftarna i Åre Björnen

FRÖÅ GRUVA
Längd:
4 km Start: Åre Björnen Slut: Fröå (Åre Björnen)
Genom lätt kuperad skogsmark 530-620 meter över havet. Servering i Bergsstugan vid Fröå gruva större delen av säsongen. Tillbaka samma väg eller vik av in på 15-kilometersspåret om du vill ha varation.

FÄBODTUREN
Längd:
12 km Start: Åre Björnen Slut: Fröå (Åre Björnen)
Mestadels mjukt kuperad fjällskogsterräng (530-740 m ö h) med vindskydd efter 10 km om du går turen medsols. Servering i Bergsstugan vid Fröå gruva (ca. fyra kilometer från Björnen) större delen av säsongen.

ÅRESKUTAN RUNT - MOTSOLS
Längd:
26 km Start: Åre Björnen Slut: Ullådalen
Från Åre Björnens spårcentral. Variationsrikt med granskog, glesnande fjällbjörkskog, vidsträckta hedar, ravinpassager och enstaka branter. Vindskydd vid Bjelkes Gruva, Skuttjärn och Ullådalens spårcentral.

ÅRE BY (400 m ö h)
Vissa delar av Åreskutans turledssystem når du lättast med VM8:an (stollift) eller Tottliften (släplift). Spårkort eller liftkort krävs. Från Tottliftens högsta punkt, startar du turen mot Björnen och Fröå Gruva eller går Åreskutan runt. Från VM8:an gör du turer på fjällterrassen förbi Rödkullen, Tväråvalvet, Ullådalen, Lillåstugan, Tegefjäll, Mullfjället, Duved, Huså eller Åreskutan runt.

Mer information om hittar du på Åre Trails hemsida.