Om Hammarbybacken

Ända sedan 1919 har Hammarbybacken varit en plats som fått invånarna i Stockholm i rörelse och fortfarande idag är det en plats för träningsglädje och aktiv avkoppling. Under årens gång har Hammarbybacken använts för att dumpa schaktmassor från flertalet stora projekt runtom i Stockholm, något som varit positivt ur en miljösynpunkt och som också höjt toppen på Hammarbybacken i flera omgångar.

Fakta om Hammarbybacken:

1919 - Djurgårdens IF bygger en hoppbacke, vilket markerar starten för Hammarbybacken. Hoppbacken var aktiv fram till 1953.

Mitten av 1960-talet - Hammarbybacken får en skidlift och i slutet av 80-talet tillkommer tre nedfarter.

1983 - Toppen på Hammarbybacken höjs med 800 000 kubikmeter schaktmassor från bland annat Globenbygget, till 87,6 m.

2006 - SkiStar tar över majoriteten av Hammarbybacken AB och den löpande driften

2007 - Toppen på Hammarbybacken höjs återigen när man dumpar fyllnadsmassor från Hammarby Sjöstad och därmed höjs toppen till nuvarande 93,5 meter.

2013 - Projektstart för SVOA:s framtida avloppsrening. Hammarbybacken fortsätter spela en viktig roll för Stockholms hållbara utveckling då framtidens reningsverks utvecklas, under våra fötter, mitt i Hammarbybacken.

2021 - SkiStar Hammarbybacken blir en del av Stockholm Green Innovation District ,ett initiativ mellan ett flertal intressenter med en gemensam målbild – att bygga hållbara och klimatsmarta stadsdelar, https://stockholmgreeninnovationdistrict.se/

2022 - SkiStars stora sommarsatsning "Sports and Adventures" introduceras i Stockholm Hammarbybacken och flertalet attraktioner byggs.