Hållbarhetsarbete i Hammarbybacken

Vi på SkiStar verkar för en aktiv livsstil och främjar rörelseglädje. Genom våra olika samarbeten och initiativ skall vi inspirera och möjliggöra en hälsosam livsstil. 

Hammarbybacken och rörelseglädje

Tillsammans med Stockholms Stad vill vi skapa förutsättningar för rörelse och fysisk aktivitet, framför allt i en tid då stress och stillasittande är en del av mångas vardag.

Vi vill också att Hammarbybacken ska bli en naturlig plats för Stockholm- och Nackas skolor och förskolor att aktivera sig och umgås, sommar som vinter. 

Hammarbybacken och strandskydd

Området runt Hammarbybacken är en riktig natur-oas och i projektering och byggnation har det varit viktigt för oss att ta hänsyn till alla aspekter och den lagstiftning som råder för att värna vår natur och miljö. Ärendet har prövats och vi har fått godkänt från ansvariga instanser för de byggnationer vi genomför. Vi gör också extra åtgärder genom t ex vattenrening som vi installerar (filtrering och cirkulär lösning).

sommarskidåkning och Hållbarhet

Vi vill göra skidåkningen tillgänglig för fler och året runt, och vi ser sommarskidåkningen som en möjlighet för fler stockholmare att prova på just skidåkningen. Samtidigt arbetar vi fokuserat med klimatfrågan och har satt ambitiösa mål för att reducera både vår och våra besökares påverkan på klimatet. 

Skidbacken anläggs med ett HDPD-material som initialt kommer att bevattnas för att skapa glid. Plastbacken består av en geotextil i botten med tillräckligt stora maskor för att kunna släppa igenom växlighet. Ovanpå denna ligger sedan plastmattan som består av piggar av plast vars funktion är att bära tyngden från skidåkaren och därmed minska friktionen väsentligt mellan markunderlag och skida jämfört med att om det enbart varit gräsmatta att åka på. Att låta växtligheten gro genom geotextilen har flera funktioner. Dels binda ihop markunderlag, geotextil och plastmatta. Men också låta gräset bidra med fukt och därmed ytterligare minska friktionen mellan de bärande piggarna och skidan. 60% av den använda plasten för sommarskidåkningen kommer från återvunnen plast.

För att förhindra att spridning av mikroplaster sker genomförs skyddsåtgärder i form av geotextila material i både marken och, om det är tekniskt möjligt, även som skydd i den lokala anläggningen för infiltration av dagvattnet. Om utsläpp behövs från dagvattenanläggningen kommer utsläppsbrunnen att förses med en filterkassett för rening av dagvatten. Utöver detta genomförs en stor mängd andra skyddsåtgärder för att förhindra spridning av mikroplaster.

Plastmattan består av Hög Densitets Polyeten (HPDE) -material och har en beräknad livslängd på cirka 15-20 år. Redan idag finns exempel på HPDE-material som klarar av att återvinnas upp till 10 ggr. 

Belysning i Hammarbybacken

Belysningen i Hammarbybacken är tänd till kl. 23:00 vissa delar av året, även efter vintersäsong på initiativ av Stockholm Stad för att uppfylla ett medborgarlöfte och öka tryggheten i området. Belysningsbehovet under sommar och höst är av naturliga skäl inte lika omfattande som under vintern då det blir mörkt betydligt tidigare. Vi räknar dock med att det kommer att krävas belysning i Hammarbybacken även under delar av sommar- och höstsäsongen. Planerade belysningstider är vår/vinter/höst till kl. 21:00 medan sommaren mest troligt inte kommer att kräva någon belysning. Belysningar är i största möjliga utsträckning riktade inåt mot attraktioner och skidområde.

Är du nyfiken på mer om SkiStars hållbarhetsarbete hittar du mängder av spännande information här »